Kryształowe Serce Radcy Prawnego rozdane

W dniu 7 kwietnia 2017 roku odbyła się uroczysta gala wręczenia Kryształowego Serca Radcy Prawnego. W tegorocznej edycji konkursu statuetkę otrzymało 15 radców prawnych, którzy wyróżnili się na terenie swoich izb bezinteresowną pomocą prawną na rzecz osób fizycznych, organizacji społecznych oraz instytucji realizujących cele publiczne.

Podczas gali statuetki wręczał Maciej Bobrowicz, Prezes Krajowej Rady Radców Prawych. Honorowym gościem był Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich.

Z Izby warszawskiej Kryształowe Serce zostało przyznane mecenasowi Przemysławowi Ligęzowskiemu.

Radca prawny Przemysław Ligęzowski współpracował z Centrum Pomocy Prawnej Pro Bono w latach 2014–2016, udzielając pomocy prawnej osobom w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. Zawsze z uśmiechem i serdecznością zwraca się do wszystkich ludzi, pełniąc działalność społeczną z ogromną pasją i oddaniem. Aktywnie uczestniczy w wielu projektach i akcjach podejmowanych przy współudziale zarówno Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, jak i wybranych stowarzyszeń czy organizacji, m.in. Ministerstwa Sprawiedliwości, Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska linia”, Caritas itp. Pan Mecenas bezinteresownie angażuje się we wszystkie ogólnopolskie akcje polegające na bezpłatnym udzielaniu porad prawnych potrzebującym, m.in. Niebieski Parasol, Szlachetna Paczka czy Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Ponadto, reprezentuje OIRP w Warszawie oraz jest ambasadorem profesjonalnego wizerunku radców prawnych, udzielając się w programie „Interwencja” TV Polsat. Pomoc prawna świadczona przez mecenasa Przemysława Ligęzowskiego obejmuje następujące m.in.: sprawy lokalowe, gospodarcze, spadkowe, cywilne i pracy. Mecenas Ligęzowski udziela pomocy w opracowywaniu wniosków i pism dotyczących kwestii prawnych, m.in. pierwszego pisma procesowego, wniosków o zwolnienie z kosztów sądowych, wniosków o ustanowienie pełnomocnika z urzędu, wniosków o udostępnienie akt itp.; wskazuje podmioty lub organizacje do załatwiania danej sprawy, w tym podmioty właściwe do załatwienia danej sprawy w drodze mediacji lub polubownego rozstrzygnięcia; wykazuje wiele życzliwości i cierpliwości osobom, które obok pomocy prawnej potrzebują wsparcia psychicznego w trudnej sytuacji życiowej. Radca prawny Przemysław Ligęzowski udzielał porad prawnych w Centrum Pomocy Prawnej Pro Bono regularnie co dwa–trzy tygodnie, przyjmując 4–6 osób na dyżurze. Łącznie w omawianym okresie obecny był na 38 dyżurach i udzielił pomocy prawnej ponad 203 osobom. Od 2015 roku mecenas Ligęzowski uczestniczył również w 26 dyżurach w programie „Interwencja”, udzielając telefonicznie porad prawnych osobom zagubionym życiowo.