Konkurs z postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego

Samorząd Studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Katedrą Prawa Administracyjnego UW zorganizował studencki konkurs z zakresu praw administracyjnego oraz sądowo-administracyjnego.

Konkurs składać się będzie z dwóch etapów: pisemnego oraz ustnego. Pierwszy z nich odbył się w dniu 10 kwietnia i polegał na wypełnieniu testu oraz udzieleniu odpowiedzi na pytania otwarte. Spośród zdających zostali wyłonieni najlepsi studenci. Finaliści, którzy przeszli do drugiego etapu konkursu będą musieli wykorzystać umiejętności, które będą najbardziej istotne w praktyce zawodowej prawnika-administratywisty, ponadto zyskają możliwość reprezentowania WPiA UW na Olimpiadzie z Postępowania Administracyjnego w Olsztynie.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie została partnerem merytorycznym konkursu.