Konferencja online „Niezależność prawników – współczesne wyzwania”

W środę, 12 maja odbyło się międzynarodowe spotkanie online z przedstawicielami izb adwokackich z Europy Środkowej i Wschodniej. Uczestnicy konferencji mieli okazję wymienić się doświadczeniami oraz refleksjami dotyczącymi wyzwań związanych z niezależnością zawodu w swoich krajach.

Wydarzenie współorganizowane było przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie, Krajową Izbę Radców Prawnych oraz Europejskie Stowarzyszenie Prawników AEA-EAL.

Wśród prelegentów znajdowało się wielu znakomitych gości: Ara Zohrabyan (Prezes Adwokatury w Armenii), prof. Liudmila Uliashyna (Przewodnicząca Komitetu Programu „Prawo, nauki polityczne i gospodarka” – Centrum konstytucjonalizmu i praw człowieka Europejskiego Uniwersytetu Humanistycznego), David Asatiani (Prezes Adwokatury w Gruzji), Angela Popil (Członek Prezydium Adwokatury Mołdawii), Elena Avakyan (Członek Rady Adwokatury w Rosji) oraz dr Vitalii Vlasiuk (Przewodniczący Komisji ds. Prawa Międzynarodowego Adwokatury w Ukrainie). Perspektywę polską zaprezentował r.pr. dr Mateusz Woiński z Okręgowej Izby Radców Prawnych  w Warszawie. 

Konferencję otworzyli Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych r.pr. Włodzimierz Chróścik oraz Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie r.pr. Monika Całkiewicz, którzy witając serdecznie zaproszonych gości oraz uczestników webinaru, życzyli im udanych obrad. Prelegenci podzielili się z uczestnikami konferencji informacjami o aktualnych wyzwaniach prawników z reprezentowanych przez nich krajów, związanych z zachowaniem niezależności. Okazuje się, że potencjalne zagrożenia dla tej gwarancji wynikać mogą z bardzo różnych czynników zewnętrznych, począwszy od naruszeń tajemnicy zawodowej, poprzez relacje z organami państwowymi aż do digitalizacji. Ogromne zainteresowanie wzbudziła prezentacja prof. Liudmily Uliashyny, która podzieliła się z uczestnikami informacjami o tym, jak wygląda aktualnie sytuacja prawników na Białorusi. Ze strony uczestników i organizatorów popłynęły wyrazy wsparcia oraz solidarności z naszymi Kolegami i Koleżankami z Białorusi. Konferencja została zamknięta podsumowaniem Prezes Europejskiego Stowarzyszenia Prawników AEA-EAL r.pr. Marii Ślązak oraz Wiceprezesa Krajowej Rady Radców Prawnych ds. Zagranicznych r.pr. Michała Korwka.

Moderatorkami spotkania była r.pr. Joanna Wisław-Płonka, Przewodnicząca Komisji Zagranicznej Krajowej Rady Radców Prawnych oraz r.pr. Magdalena Bartosiewicz, Przewodnicząca Komisji Zagranicznej i Praw Człowieka Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Konferencja cieszyła się wysoką frekwencją, co pokazuje, jak istotny dla radców prawnych jest temat autonomii zawodowej oraz integracji prawników z naszego regionu. Mamy nadzieję, że w niedługim czasie możliwa będzie organizacja spotkania z naszymi Kolegami i Koleżankami z Izb środkowo- i wschodnioeuropejskich także w Warszawie.