Stanowisko FBE w przedmiocie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 kwietnia 2021 r. (sygn. akt K 20/20)

Federacja Adwokatur Europejskich (FBE) w dniu 4 maja 2021 r. wydała stanowisko, w którym wyraziła zaniepokojenie orzeczeniem polskiego Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 kwietnia 2021 r., który uznał za niezgodne z Konstytucją RP dalsze pełnienie obowiązków Rzecznika Praw Obywatelskich po upływie kadencji, jeżeli nie został wybrany jego następca.

FBE zauważa, że skutkiem takiej decyzji może być pozbawienie obywateli  ochrony podstawowych praw i wolności człowieka w przypadku zagrożenia tych praw przez władze państwowe. FBE jest zdania, że zapewnienie ciągłości funkcjonowania urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich jest obowiązkiem demokratycznego państwa prawa, w związku z czym wyraża nadzieję, iż w najbliższym czasie mandat Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce zostanie skutecznie obsadzony przez kandydata, który w sposób niezależny od władz stanie na straży praw i wolności człowieka, kontynuując misję Profesora Adama Bodnara.

Pełna treść stanowiska FBE