BIP: Przedmiot działalności i kompetencje

Przedmiot działalności i kompetencje

Zgodnie z art. 41 ustawy o radach prawnych, do zadań samorządu radców prawnych należy w szczególności: 1) udział w zapewnianiu warunków do wykonywania ustawowych zadań radców prawnych; 2) reprezentowanie radców prawnych i aplikantów radcowskich oraz ochrona ich interesów zawodowych; 3) ...

Zobacz więcej