Harmonogram Klubu Radcy Prawnego I–III 2023

Poniżej przedstawiamy harmonogram aktywności Klubu Radcy Prawnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie w okresie od stycznia do marca 2023 roku. Szczegółowych informacji nt. wydarzeń udziela pani Krystyna Janicz.

Dodatkowe losowanie NPP

W wykonaniu przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945) oraz uchwały Nr 97/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 września 2015 r.