Uwaga! Wzmocnione dyżury obrończe w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

W związku pismem Wiceprezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, Rada OIRP w Warszawie poszukuje radców prawnych, uprawnionych do pełnienia funkcji obrońcy w sprawach karnych, którzy w dniach 11-14 listopada 2021 r. podjęliby się pełnienia dodatkowych dyżurów obrończych w ww. Sądzie.

Przypominamy, że istnieje również możliwość udzielenia upoważnienia aplikantowi radcowskiemu, uprawnionemu do zastępowania radcy prawnego w sprawach karnych. Uprzejmie prosimy o pilne zgłaszanie się osób zainteresowanych. Zgłoszenia należy nadsyłać w terminie do dnia 15 października br. (piątek) do godz. 17.00, pod adresem e-mail: dyzuryobroncze@oirpwarszawa.pl.

Udostępnij na: