Izba warszawska na kongresie FBE

Przedstawiciele OIRP w Warszawie wzięli udział w kongresie FBE, który odbył się w dniach 8–11 października 2015 r. w Krakowie.

Kongresy organizowane przez FBE (The European Bars Federation) są miejscem debat prawniczych (w tym roku o przestępczości gospodarczej), a także prac komisji specjalnych oraz spotkań bilateralnych przedstawicieli samorządów prawniczych z krajów Europy.
W kongresie czynny udział wzięli przedstawiciele Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. W toku prac Komisji Edukacji Prawniczej przedstawiciele naszej Izby podjęli starania w celu uruchomienia międzynarodowego konkursu dla aplikantów „The FBE International Contract Competition”, którego inicjatorem jest Izba warszawska. Wstępne ustalenia zakładają, że konkurs odbędzie się w lutym 2016 r. w siedzibie OIRP w Warszawie. Poza pracami w Komisji Edukacji Prawniczej, Izba warszawska nawiązała kontakt z Izbą w Berlinie oraz roboczy kontakt z osobami odpowiedzialnymi za szkolenia w Izbie w Madrycie. Obie Izby zostały zaproszone do zorganizowania szkolenia wyjazdowego w Warszawie, wspólnie z prawnikami polskimi, a ponadto podjęto rozmowy na temat organizacji szkoleń dla prawników polskich w Berlinie i w Madrycie. Z Izbą w Berlinie rozmawiano również o uruchomieniu w Warszawie programu prawa niemieckiego dla polskich radców prawnych. Odnośnie szkoleń wyjazdowych warszawscy radcy prawni nawiązali również kontakt z Izbami w Kolonii (Niemcy) i na Malcie.