Fundusz Pomocy Koleżeńskiej OIRP w Warszawie

Celem Funduszu jest udzielanie radcom prawnym i aplikantom radcowskim, wpisanym na listy prowadzone przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, pomocy socjalnej w formie zapomóg przyznawanych w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci.

Pomoc jest udzielana na podstawie wniosku zgłoszonego przez radcę prawnego albo aplikanta radcowskiego. Wzór wniosku można pobrać z plików poniżej.

Wniosek o udzielenie pomocy zawiera uzasadnienie, należy również dołączyć dokumenty potwierdzające zasadność udzielenia pomocy.

Złożenie wniosku oznacza zapoznanie się z treścią regulaminu Funduszu Pomocy Koleżeńskiej i potwierdzenie stosowania się do jego postanowień. Pomoc może zostać udzielona nie częściej niż raz w roku kalendarzowym.

Uruchomiony został także dedykowany Funduszowi adres mailowy do obsługi wniosków: fpk@oirpwarszawa.pl