II Kongres Restrukturyzacyjny – UKSW 16.12.2022

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zaprasza na Konferencję Naukową – II Kongres Restrukturyzacyjny „Finansowanie przedsiębiorstw w restrukturyzacji”, która odbędzie się 16 grudnia 2022 r., godz. 10:00-17:00 na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Podczas konferencji o charakterze naukowym uczestnicy wydarzenia będą mieli możliwość wymiany doświadczeń związanych z restrukturyzacją i finansowaniem przedsiębiorstw z punktu widzenia przedstawicieli nauki, biznesu oraz praktyki prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Do współtworzenia tegorocznej edycji konferencji zaprosiliśmy wybitne grono ekspertów z różnych dziedzin i obszarów działania m.in. profesorów, sędziów, radców prawnych, adwokatów, doradców restrukturyzacyjnych czy przedstawicieli sektora bankowego. Tworzymy platformę do wymiany doświadczeń, konfrontacji własnych metod i działań z opiniami uznanych ekspertów oraz stosowaną przez nich praktyką.

W panelu dyskusyjnym „Dyrektywa drugiej szansy” poruszony będzie zakres zmian jakie wprowadzi do postępowania restrukturyzacyjnego unijna dyrektywa. W kolejnych panelach prelegenci z sektora bankowego podzielą się doświadczeniami związanymi z restrukturyzacją kredytów trudnych i omówią dostępne formy finansowania podmiotów w restrukturyzacji. Podczas konferencji odbędzie się także kilkanaście prelekcji indywidualnych dotyczących min. Krajowego Rejestru Zadłużonych, planowanej nowelizacji prawa restrukturyzacyjnego czy istotności znaczenia negocjacji w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Na konferencji zostanie przeprowadzony również panel praktyczny, który pozwoli dotrzeć do szerszego grona potencjalnych beneficjentów programu Polityka Nowej Szansy (rządowy program pomocowy, którego operatorem jest ARP S.A.), zapoznać ich ze szczegółami programu i pomóc przejść przez proces składania wniosku o udzielenie finansowania w ramach pomocy publicznej.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Ponadto jest punktowany w ramach doskonalenia zawodowego dla radców prawnych i adwokatów.

>>REJESTRACJA<<

Konferencja została objęta Patronatem min. Związku Banków Polskich, Krajowej Izby Radców Prawnych, Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych, Instytutu Allerhanda i INSO – Sekcji prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.