Delegacja z Filipin wymienia doświadczenia z Izbą warszawską

Tuż przed świętami, w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, doszło do niezwykle inspirującego spotkania. Dziekan Rady, Włodzimierz Chróścik, miał przyjemność gościć panią Alenę Grace S. Borra – konsul Filipin, wraz z przedstawicielami filipińskiego wymiaru sprawiedliwości. Wizyta miała na celu wymianę doświadczeń dotyczących podnoszenia kompetencji prawników w obu Państwach.

W rozmowach udział wzięli Mariano del Castillo, sędzia filipińskiego Sądu Najwyższego, Cynthia Roxas del Castillo, specjalistka od prawa bankowego oraz Mardomelo Celo D. Melior Chargé daffaires Filipin. Uczestnicy spotkania  wymienili poglądy co do najlepszych metod praktycznego szkolenia młodych adeptów prawa i podzielili się rozwiązaniami na przykładzie własnych doświadczeń, mającymi na celu zapewnienie wysokiej jakości usług prawniczych.

Delegację filipińskich prawników szczególnie zainteresował temat organizacji i przebiegu szkolenia aplikacji radcowskiej w Polsce, a w szczególności kwestia rozwiązań stosowanych przez Izbę warszawską. Dziekan Rady podzielił się ideą wydania „Mapy aplikacji” oraz wręczył gościom tłumaczenia jej obszernych fragmentów.

Reprezentant filipińskiego Sądu Najwyższego, Marian del Castillo, zaangażowany w reformę szkoleń prawniczych w swoim kraju, okazał duże zainteresowanie dla kursów aplikacji radcowskich w Polsce. Jak się okazało,  włączenie do egzaminu zawodowego elementu etyki (tak jak w przypadku zawodowego egzaminu radcowskiego)  jest jednym z rozważanych elementów reformy systemu edukacji prawniczej na Filipinach. W ocenie gości szereg rozwiązań przyjętych w polskim systemie prawnym dobrze służy kształceniu zawodowemu przyszłych profesjonalistów na rynku prawnym.

Wizyta zakończyła się serią wspólnych zdjęć oraz zapewnieniami nawiązania bliższej współpracy w zakresie wymiany doświadczeń dotyczących prawniczego kształcenia zawodowego.