Radcowski Ośrodek Pomocy Pro Bono – nowe porozumienia podpisane

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie podjęła współpracę z kolejnymi organizacjami pozarządowymi, które wspierać będzie w ramach Radcowskiego Ośrodka Pomocy Pro Bono.

Dziekan Izby Warszawskiej, Włodzimierz Chróścik oraz dr Filip Czernicki, który koordynuje nową inicjatywę, spotkali się we wtorek, 16 kwietnia, z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które będą współdziałać z Radcowskim Ośrodkiem Pomocy Pro Bono.

Tego dnia do współpracy przystąpiła Fundacja TUS, która wspiera osoby niepełnosprawne. W jej imieniu porozumienie podpisał prezes organizacji, pan Piotr Todys.

Kolejne porozumienie zostało podpisane z r. pr. Katarzyną Bogatko, przedstawicielką Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, które wspiera rozwój nauki prawa antydyskryminacyjnego, dba o upowszechnianie wiedzy w tym zakresie oraz aktywnie działa na rzecz zwalczania dyskryminacji.

Trzecią organizacją, która przystąpiła do współpracy w ramach Radcowskiego Ośrodka Pomocy Pro Bono, była Kampania Przeciw Homofobii, reprezentowana przez Slavę Melnyka, dyrektora zarządzającego oraz Pawła Knuta.

Tego dnia Dziekan Rady Włodzimierz Chróścik, podpisał jeszcze jedno, bardzo istotne porozumienie dla prospołecznej działalności Ośrodka. Do grona organizacji wspieranych przez Izbę warszawską dołączyła Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu „La Strada”, reprezentowana przez panią prezes Irenę Dawid-Olczyk oraz wiceprezes Joannę Garnier.

Radcowski Ośrodek Pomocy Pro Bono powstał by pomagać osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, poprzez efektywną i nieodpłatną pomoc prawną ze strony radców i aplikantów radcowskich OIRP w Warszawie. W związku z tym, przedstawiciele Izby Warszawskiej nawiązują współpracę z organizacjami, które statutowo stają po stronie potrzebujących i najsłabszych.