Debata: Co zmieni nowy Kodeks Etyki Radcy Prawnego

W czwartek 12 marca o godz. 18.30 zapraszamy na debatę “Nowy Kodeks Etyki Radcy Prawnego – czy coś zmieni?”, w której wezmą udział: Dziekan Rady OIRP w Warszawie r.pr. Włodzimierz Chróścik i prezes Instytutu Etyki Prawniczej dr Paweł Skuczyński.

Debata odbędzie się w sali 1.2 w budynku Wydziału Prawa i Administracji UW przy ul. Lipowej 4 w Warszawie (budynek jest częścią kompleksu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego).

Uczestnicy dyskusji postarają się odpowiedzieć na wiele pytań związanych z nowym Kodeksem, przyjętym podczas Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych w dniu 22 listopada 2014 r., m.in.: czy uchwalenie nowego Kodeksu Etyki było niezbędne, czy zmianie uległy fundamenty etyki radcy prawnego, w jaki sposób zmieniono model relacji z klientem, czy dzięki temu na rynku usług prawniczych wolno radcom prawnym więcej czy mniej?

Pierwotny projekt nowego Kodeksu Etyki Radcy Prawnego wzbudzał liczne kontrowersje w środowisku radców prawnych, czego wyrazem były również publiczne wypowiedzi Dziekana Rady OIRP w Warszawie Włodzimierza Chróścika.

W trakcie obrad Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych w listopadzie 2014 r. m.in. delegaci OIRP w Warszawie zgłosili szereg ważnych poprawek. Poparcie większości delegatów uzyskały fundamentalne dla naszego środowiska postulaty, m.in.: nieobniżania rangi tajemnicy zawodowej, niedopuszczenia pośredników do rynku usług prawnych, a także kwestie związane z success fee oraz konfliktem interesów, który miałby dopiero zaistnieć.

„Delegaci Izby warszawskiej zgłosili w trakcie obrad blisko 30 poprawek. Udało się do nich przekonać większość delegatów z pozostałych okręgowych izb. Co najważniejsze, fundamentalne dla nas zmiany znalazły zdecydowane poparcie obecnych na sali. Tym samym udało się uchronić nasz zawód przed istotnymi zagrożeniami wynikającymi z kontrowersyjnych propozycji, które znajdowały się w pierwotnej wersji projektu. Nowy Kodeks Etyki to efekt konsensusu, który był niezbędny, aby nie dopuścić do uchwalenia złych przepisów w jednym z najważniejszych aktów prawnych regulujących naszą praktykę zawodową. Przyjęte rozwiązania są znacznie lepsze, niż proponowane jeszcze dwa dni temu. Nigdy nie będzie mojej zgody na wprowadzanie zmian do zasad etyki zawodowej radców prawnych, które mogłyby deprecjonować pozycję naszego zawodu.” – komentował wówczas wyniki głosowania nad projektem Kodeksu Etyki Radcy Prawnego Dziekan Rady OIRP w Warszawie Włodzimierz Chróścik.

Nowy Kodeks Etyki wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2015 r.

iep_6f3           logo - 300dpi - RGB