Nikomu niepotrzebne wojenki

Dziwnym trafem znowu zaognia się konflikt na linii radcowie prawni – adwokaci. Kolejny raz jego kanwą są kwestie związane z przyznaniem moim koleżankom i kolegom pełnych uprawnień do obron karnych. Nie chcę przytaczać szczegółów ostatnich wystąpień prominentnych przedstawicieli palestry, ponieważ niedawno mówił o tym na łamach „Rzeczy o Prawie” prezes Krajowej Rady Radców Prawnych – pisze wicedziekan Rady OIRP w Warszawie Arkadiusz Koper w „Rzeczpospolitej”.

Pozwolę sobie jednak zwrócić uwagę, że część spośród wypowiedzi adwokatów pochodzi od osób, które upatrują w nich swoich szans na wzmocnienie pozycji w wyborach do władz samorządu. Rozumiem chęć zwycięstwa, ale nie jestem się w stanie pogodzić ze zwycięstwem za wszelką cenę, gdy zapomina się o standardach właściwych dla zawodów zaufania publicznego.

<<< Czytaj więcej