Czynności procesowe z osobami poniżej 18-go roku życia oraz osobami pokrzywdzonymi przemocą domową i przestępczością na tle seksualnym – szkolenia interdyscyplinarne

W związku z memorandum o porozumieniu pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a UNICEF podpisanym 9 września br., informujemy, że resort sprawiedliwości planuje organizację interdyscyplinarnych szkoleń poświęconych m.in. zasadom prowadzenia czynności procesowych z osobami poniżej 18-go roku życia oraz osobami pokrzywdzonymi przemocą domową i przestępczością na tle seksualnym. Szkolenia przeznaczone są dla profesjonalistów z obszaru wymiaru sprawiedliwości.

Ministerstwo Sprawiedliwości sprawdza zainteresowanie powyższymi szkoleniami, dlatego prosimy o stosowną informację na adres oirp@oirpwarszawa.pl do godz. 11:00 w piątek 7 października br. wszystkich radców prawnych i aplikantów radcowskich z Izby warszawskiej którzy są zainteresowani udziałem w takim kursie.

Formuła szkoleń

Szkolenia będą się odbywać w siedzibach sądów okręgowych, w systemie hybrydowym w następującej formie:

Dzień 1

Szkolenie on-line: zagadnienia teoretyczne z zakresu prawa karnego oraz psychologicznych aspektów postępowania z osobami poniżej 18-go roku życia, osobami pokrzywdzonymi przemocą domową i przestępczością o charakterze seksualnym – 8 godz.,

Dzień 2

Warsztaty: prowadzone przez psychologów z zakresu komunikacji z osobami małoletnimi oraz osobami pokrzywdzonymi przestępczością na tle seksualnym (przedstawienie technik przesłuchania, prowadzenia rozmowy), zasad udzielania wsparcia – 8 godz.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny

Szkolenia docelowo mają być realizowane przez Krajową szkołę Sądownictwa i Prokuratury.

Zapisy

W związku z powyższym, zachęcając do udziału w planowanych szkoleniach, uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi – do godz. 12.00 w piątek 7 października br. na adres: kirp@kirp.pl – czy radcowie prawni zrzeszeni w Państwa Izbie są zainteresowani wzmocnieniem kompetencji z zakresu praw dziecka.

Po uzyskaniu odpowiedzi organizatorzy będą informowali na temat zasad przystąpienia do projektu oraz liczby uczestników szkoleń.