CivilLaw – Szkolenie dot. instrumentów UE zakresu prawa rodzinnego

Krajowa Izba Radców Prawnych zaprasza do udziału w seminarium dot. instrumentów UE zakresu prawa rodzinnego, które odbędzie się w Rzymie, 18 października, 2022 r.

Seminarium jest kolejnym w cyklu wydarzeń w ramach CivilLaw organizowanego przez Fundację Prawników Europejskich i współfinansowanego z środków Programu Sprawiedliwość Unii Europejskiej. Krajowa Izba Radców Prawnych jest partnerem tego programu.

Uczestnikom przysługuje zwrot do 400 EUR na podróż oraz 300 EUR na koszty utrzymania (hotel, wyżywienie, transport lokalny) w Rzymie.

Jednocześnie warunkiem koniecznym do uczestniczenia w seminarium jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Zgłoszenia prosimy przesyłać mailem na adres komisjazagraniczna@kirp.pl 

Prosimy o załączenie listu motywującego w języku angielskim. Tylko takie zgłoszenia będą rozpatrywane. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 10 października o godz. 9:30.