Biała lista podatników VAT – opracowanie OBSiL

Od 1 września 2019 r. należy weryfikować, czy rachunek, na który dokonuje się płatności, należy do czynnego podatnika VAT i znajduje się na wykazie podatników VAT (tzw. białej liście) udostępnionej na stronie https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka. Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji przy Krajowej Izbie Radców Prawnych opracował zestawienie najważniejszych informacji dotyczących tego wykazu.

Od 1 stycznia 2020 r. w przypadku dokonania przelewu za nabywane towary lub usługi o wartości 15 000 zł i wyższej na rachunek bankowy nieujawniony w dacie zlecenia płatności w wykazie, wydatek poniesiony przez podatnika zostanie wyłączony z kosztów uzyskania przychodów w tej części. Ponadto działanie takie obarczone będzie ryzykiem poniesienia przez nabywcę odpowiedzialności solidarnej za zaległości podatkowe wystawcy faktury w części dotyczącej podatku VAT. Szczegółowe informację znajdują się w załączeniu.