Reprezentantki Izby warszawskiej na międzynarodowym konkurs krasomówczym w Berlinie

W dniach 13-14 września br. w siedzibie Izby Adwokackiej (Rechtsanwaltskammer) w Berlinie, odbył się międzynarodowy konkurs krasomówczy pod patronatem Federacji Adwokatur Europejskich (FBE). Izbę warszawską reprezentowały dwie uczestniczki: r.pr. Agnieszka Całka oraz aplikantka radcowska Martyna Kasperska.

Tegoroczna – druga edycja FBE International Human Rights Oratory Competition w Berlinie dotyczyła wolności słowa. Przedstawiciele izb prawniczych zrzeszonych w Federacji Adwokatur Europejskich (w tym m. in. uczestnicy z Wielkiej Brytanii, Belgii, Rumunii, Turcji, Francji i Włoch) zaprezentowali sprawy, problemy prawne i wyzwania, jakie stoją przed współczesnymi prawnikami. Mając na uwadze międzynarodowy charakter konkursu, poruszano wiele różnych tematów w komparatystycznej perspektywie – od problemu cenzury i szykan za obrazę prezydenta Turcji, przez przypadki niewyjaśnionych zaginięć dziennikarzy i aktywistów w różnych częściach świata, po kwestię fake newsów oraz zagadnienie nadużywania klauzul poufności w systemie anglosaskim w głośnych sprawach, związanych z rozwojem ruchu me too.

Udział w konkursie był dla obu uczestniczek wielkim wyzwaniem – wymagał z jednej strony odpowiedniego opracowania merytorycznego tematu, a z drugiej przygotowania wystąpienia, a następnie zaprezentowania go jury i zgromadzonej publiczności. Członkami jury byli praktykujący prawnicy – profesjonaliści z różnych europejskich krajów, w tym osoby, dla których język angielski jest językiem ojczystym.

– Konkurs to doskonała okazja do poznania prawników z innych systemów prawnych i szansa na nawiązanie nowych znajomości. Dlatego zachęcam wszystkich do udziału w przyszłych edycjach konkursu i wszelkich międzynarodowych inicjatywach wspieranych przez Izbę waeszawką. Dla mnie udział w konkursie był tym bardziej cennym doświadczeniem, że jego tegoroczna tematyka była zbieżna z zagadnieniami, jakimi zajmuję się w codziennej praktyce. Zdecydowałam się na przedstawienie poruszającego i kontrowersyjnego tematu obrazy uczuć religijnych i oceny tego, gdzie przebiegają granice sztuki i wypowiedzi w ważnych sprawach społecznych i politycznych na kanwie orzecznictwa ETPCz. – komentujer.pr. Agnieszka Całka.

Konkurs umożliwił mi poznanie niezwykłych młodych przedstawicieli izb prawniczych wielu krajów, a przede wszystkim był świetną okazją do wysłuchania głosów w dyskusji na temat współczesnych problemów naruszeń praw człowieka. Zdecydowałam się na poruszenie tematu naruszenia wolności słowa na Kubie ze szczególnym uwzględnieniem historii kubańskiego prawnika i niezależnego dziennikarza – Roberto de Jesús Quiñones Haces. W mojej opinii zarówno konkurs, jak i podobne inicjatywy, pełnią istotną rolę w promowaniu praw człowieka i stanowią świetną okazję do poszerzenia swojej wiedzy w tej tematyce. – dodaje aplikantka radcowska Martyna Kasperska.

Jak podsumowała przedstawicielka jury i była przewodnicząca FBE – profesor Sara Chandler: – Wygłoszone przemówienia wskazują nie tylko na świetny poziom, umiejętności oratorskie i ogrom pracy uczestników, ale co więcej, na istotną rolę radców prawnych, jaką pełnią oni w ochronie praworządności, praw człowieka i zapewnianiu dostępu do sprawiedliwości.

Pierwsze miejsce w konkursie krasomówczym FBE w tym roku przypadło reprezentantce Belgii.

Serdecznie gratulujemy i zachęcamy radców prawnych i aplikantów z Izby warszawskiej do udziału w kolejnych edycjach konkursu.