Debata o nowym kodeksie: Bez etyki nie ma zaufania

Szybko zmieniające się oblicze prawniczych zawodów zaufania publicznego, nowe regulacje prawne i gospodarcze, obserwowane w ostatnich latach zdecydowane zwiększenie liczby profesjonalnych prawników – to wyzwania, które stoją zarówno przed radcami prawnymi, jak i radcowskim samorządem. Jak podkreślili uczestnicy debaty pt. “Nowy Kodeks Etyki Radcy Prawnego – czy coś zmieni?”, Dziekan Rady OIRP w Warszawie r.pr. Włodzimierz Chróścik oraz Prezes Instytutu Etyki Prawniczej dr Paweł Skuczyński, etyka wraz z wiedzą to fundamenty, które stanowią o wartości zawodu radcy prawnego.

_MG_7375Na spotkanie w budynku Wydziału Prawa i Administracji UW przy ul. Lipowej 4 w Warszawie przyszło kilkadziesiąt zainteresowanych tematem osób.

Pierwotny projekt nowego Kodeksu Etyki Radcy Prawnego wzbudzał liczne kontrowersje w środowisku radców prawnych, czego wyrazem były również publiczne wypowiedzi Dziekana Rady OIRP w Warszawie Włodzimierza Chróścika.

W trakcie obrad Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych w listopadzie 2014 r. m.in. delegaci OIRP w Warszawie zgłosili szereg ważnych poprawek. Poparcie większości delegatów uzyskały fundamentalne dla naszego środowiska postulaty, m.in.: nieobniżania rangi tajemnicy zawodowej, niedopuszczenia pośredników do rynku usług prawnych, a także kwestie związane z success fee.

_MG_7384„Nowy Kodeks Etyki to efekt konsensusu, który był niezbędny, aby nie dopuścić do uchwalenia złych przepisów w jednym z najważniejszych aktów prawnych regulujących naszą praktykę zawodową. Przyjęte rozwiązania są znacznie lepsze, niż proponowane jeszcze dwa dni temu. Nigdy nie będzie mojej zgody na wprowadzanie zmian do zasad etyki zawodowej radców prawnych, które mogłyby deprecjonować pozycję naszego zawodu.” – komentował wówczas wyniki głosowania nad projektem Kodeksu Etyki Radcy Prawnego Dziekan Rady OIRP w Warszawie Włodzimierz Chróścik.

Nowy Kodeks Etyki wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2015 r.