Radca z warszawskiej OIRP z Kryształowym Sercem

18 radców prawnych i aplikantów otrzymało w czwartek wyjątkowe wyróżnienie. Wśród uhonorowanych za udzielanie pomocy pro bono potrzebującym znalazła się mecenas Violetta Micorek, radca prawna z OIRP w Warszawie, która odebrała „Kryształowe Serce Radcy Prawnego” w towarzystwie Dziekana Rady OIRP w Warszawie Włodzimierza Chróścika. – Czułam się zaszczycona, odbierając tę statuetkę – opowiada nam mecenas Micorek.

– Dominują podczas gali „serca” i to nie te w symbolicznych statuetkach, które trafiły do rąk laureatów tegorocznej edycji, ale te prawdziwe, bijące w piersiach tychże laureatów – mówił do zgromadzonych na uroczystości Dariusz Sałajewski, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych. – Podziękowaliśmy laureatom za wrażliwość, otwartość i serdeczność, które ich cechują i dzięki którym to cechom wychodzą naprzeciw potrzebom innych – dodał.

IMGL5905jb — kopia– To była wzruszająca chwila. Czułam się zaszczycona, tym bardziej, że jak podkreśliłam, zawód radcy prawnego moim zdaniem polega właśnie na udzielaniu pomocy innym ludziom – uważa laureatka „Kryształowego Serca Radcy Prawnego” r.pr. Violetta Micorek. I opowiada nam o dyżurach w jednym z biur OIRP w Warszawie przy pl. Konstytucji 5. – Od początku uczestniczę w działalności pro bono prowadzonej przy pl. Konstytucji. Dużo osób korzysta z nieodpłatnej pomocy radców prawnych i rzeczywiście większość stanowią osoby biedne lub bardzo biedne, które przed konsultacją podpisują oświadczenie, wskazując wysokość swoich przychodów oraz szczegółowo swoją sytuację finansową. W trakcie moich dyżurów było kilka bardzo trudnych spraw cywilnych, np. z zakresu prawa administracyjnego – jedna z nich toczyła się przed organem I i II instancji, a następnie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym. Miałam też kilka razy do czynienia z osobami, które miały wyraźnie jakieś problemy psychologiczne lub były bardzo roszczeniowe. Ale cóż, nie zawsze jest łatwo. Za to ogromną satysfakcję dały mi sytuacje, gdy osoby, którym udzieliłam porady, poinformowały mnie potem o szczęśliwym zakończeniu sprawy sądowej – relacjonuje mecenas Violetta Micorek.

Mecenas Micorek od wielu lat udziela pomocy prawnej osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, których nie stać na pokrycie kosztów odpłatnej porady prawnej. Pomaga w opracowywaniu pism dotyczących kwestii prawnych, w tym: pierwszego pisma procesowego, wniosków o zwolnienie z kosztów sądowych, wniosków o ustanowienie pełnomocnika z urzędu, wskazuje też podmioty lub organizacje właściwe do załatwiania danej sprawy, w tym również w drodze mediacji lub polubownego rozstrzygnięcia.

Gratulujemy z całego… serca!

„Kryształowe Serce Radcy Prawnego”

Wyróżnienie to otrzymują radcowie prawni i aplikanci radcowscy, którzy wyróżniają się bezinteresowną pomocą prawną m. in. na rzecz osób fizycznych, organizacji społecznych, instytucji realizujących cele publiczne, kościołów i związków wyznaniowych czy rodzin dotkniętych klęskami. Zgłoszenia są przyjmowane przez okręgowe izby radców prawnych.

Laureaci tegorocznej edycji „Kryształowego Serca Radcy Prawnego”:

r.pr. Janusz Gąsowski, OIRP w Białymstoku
r.pr. Magdalena Jacek, OIRP w Gdańsku
r.pr. Krzysztof Kania, OIRP w Katowicach
r.pr. Zofia Piotrowska, OIRP w Kielcach
r.pr. Teresa Bleczyc, OIRP w Koszalinie
apl. r. Tomasz Pogon, OIRP w Krakowie
r.pr. Michał Czerwonka, OIRP w Lublinie
r.pr. Emilia Krasoń, OIRP w Łodzi
r.pr. Mirosław Kędzierski, OIRP w Olsztynie
r.pr. Krystyna Rawska, OIRP w Opolu
r.pr. Karolina Szał, OIRP w Poznaniu
r.pr. Natalia Soja, OIRP w Rzeszowie
r.pr. Róża Kłys, OIRP w Szczecinie
r.pr. Wiesław Woźniak, OIRP w Toruniu
r.pr. Sławomir Włośniewski, OIRP w Wałbrzychu
r.pr. Violetta Micorek, OIRP w Warszawie
r.pr. Robert Staszewski, OIRP we Wrocławiu
r.pr. Dobrochna Niezgoda, OIRP w Zielonej Górze

Autor fot. Jacek Barcz/KRRP

IMGL5905jb