Opłaty

Opłaty – informacje ogólne

za egzamin wstępny na aplikację radcowską kandydat uiszcza opłatę, której wysokość określa Minister Sprawiedliwości w drodze rozporządzenia. Opłata za egzamin wstępny wynosi 1 125,00 zł. za decyzje w sprawie wpisu na listę aplikantów radcowskich uiszcza się opłatę w wysokości określonej uchwałą Krajowej Rady Radców Prawnych. Opłata jest równa 10 % minimalnego wynagrodzenia za pracę i w 2024 r.

Czytaj dalej

Opłaty – akty prawne

Uchwała Nr 144/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 17 września 2010 r. w sprawie wysokości opłat związanych z wpisem na listę radców prawnych, listę aplikantów radcowskich i listę prawników zagranicznych Uchwała Nr 7/VIII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 grudnia 2010 r.

Czytaj dalej