Ogłoszenia i komunikaty

Innowacyjny program wsparcia dydaktycznego dla aplikantów

Staraniem Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie aplikanci radcowscy wszystkich roczników mogą nieodpłatnie korzystać z elektronicznego programu prawniczego Lex Wolters Kluwer. Dostęp do programu jest nieograniczony i możliwy z każdego miejsca. Jest to pierwsze zakrojone na tak szeroką skalę przedsięwzięcie dydaktyczne tego typu.

Czytaj dalej

Informacja dla kandydatów na wykładowców na aplikacji radcowskiej w OIRP w Warszawie

Do prowadzenia zajęć na aplikacji radcowskiej zatrudniani są wykładowcy posiadający uprawnienia radcy prawnego, sędziego, prokuratora lub notariusza albo inne specjalistyczne kwalifikacje, a także odpowiednie doświadczenie zawodowe i dydaktyczne. Zasady odbywania aplikacji radcowskiej określa Regulamin odbywania aplikacji radcowskiej, stanowiący załącznik do uchwały nr 90/VII/2009 KRRP z dnia 17 października 2009 r.

Czytaj dalej