Znamy pierwsze wyniki egzaminu radcowskiego 2020

W piątek 17 lipca br. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie ogłosiła cząstkowe wyniki egzaminu radcowskiego z trzech Komisji, tj. 1, 3, 7.

Pierwsze wyniki wskazują, że pozytywny wynik otrzymało prawie 79,5% wszystkich zadających (tj. 143 osoby ze 180 osób zdających).

Na egzaminie zdecydowanie lepiej poradziły sobie osoby, które ukończyły aplikację radcowską – wynik pozytywny osiągnęło niemal 85% przystępujących do egzaminu aplikantów. Natomiast wśród osób przystępujących do egzaminu bez odbycia aplikacji (na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych) wynik pozytywny osiągnęło 55,9% zdających.

Przypomnijmy, że w bieżącym roku w naszej Izbie egzamin zdawało 480 młodych prawników. Nad procedurą egzaminacyjną w stolicy czuwało 8 Komisji. Każda z nich składała się z 8 osób, wśród których znalazło się czterech przedstawicieli Ministra Sprawiedliwości i czterech radców prawnych delegowanych przez Krajową Radę Radców Prawnych.

Na czterodniowy egzamin zawodowy składały się zadania z zakresu prawa karnego, cywilnego, gospodarczego, administracyjnego oraz zasad wykonywania zawodu i etyki.

Ogłoszenie kolejnych wyników egzaminów przeprowadzonych przez OIRP w Warszawie nastąpi kolejno:

23 lipca – wyniki Komisji nr 4, 5, 6

27 lipca – wyniki Komisji nr 2, 8

Wyniki egzaminów będą dostępne na stronie internetowej egzaminradcowski.pl i zostaną podane według kodu wylosowanego przez zdającego w dniu rozwiązywania zadania z prawa karnego.