Zgromadzenie Izby warszawskiej

W środę, 9 maja 2018 r., odbyło się drugie w tej kadencji Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, w trakcie którego przedstawione zostało sprawozdanie z działalności organów Izby warszawskiej.

Delegaci z wyprzedzeniem otrzymali materiały sprawozdawcze, aby mogli się  przygotować do Zgromadzenia. Dziekan Rady OIRP w Warszawie Włodzimierz Chróścik podczas swojego przemówienia podkreślił, że tegoroczne sprawozdanie przekazywane jest na półmetku kadencji, i że pozwala ono z optymizmem spojrzeć w przyszłość. – To dobra zapowiedź realizacji naszych planów i zamierzeń na kolejne lata – powiedział do zgromadzonych delegatów. Podziękował też członkom komisji stałych działających przy Izbie warszawskiej, delegatom  oraz członkom Klubu Radcy Prawnego za – jak zaznaczył – „znaczącą działalność”. – Klub ma bardzo ciekawy, bogaty program adresowany do wszystkich radców prawnych – dodał mec. Włodzimierz Chróścik.

Dziekan Rady OIRP w Warszawie podczas składania sprawozdania z działalności Rady przypomniał  m.in., że rok 2017 był rokiem jubileuszowym, w którym obchodziliśmy 35-lecie samorządu radców prawnych. Wspomniał o uroczystościach upamiętniających tę rocznicę oraz pamiątkowych medalach i dyplomach, które były wręczane radcom prawnym zaangażowanym w działalność na rzecz samorządu.

Podczas Zgromadzenia przedstawiony został również projekt tegorocznego budżetu oraz Plan Pracy Rady OIRP w Warszawie na rok 2018/2019, który został niemal jednogłośnie przyjęty przez delegatów w drodze głosowania. Podobnie było w przypadku uchwał dotyczących przyjęcia sprawozdania i oceny z działalności Rady oraz wykonania budżetu OIRP w Warszawie za 2017 rok, a także sprawozdania finansowego. Delegaci przyjęli również sprawozdania i ocenę działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego i Rzecznika Dyscyplinarnego.

Na Zgromadzeniu Izby warszawskiej obecny był Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Maciej Bobrowicz.