Żegnamy Dziekana Dariusza Śniegockiego

10 stycznia 2023 roku zmarł r.pr. Dariusz Śniegocki, Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie w latach 1996–2010. Ostatnie pożegnanie Dziekana odbyło się 24 stycznia 2023 roku o godzinie 11:20 w kościele św. Wincentego à Paulo na Bródnie, po którym nastąpiło odprowadzenie zmarłego do grobu rodzinnego.

Dariusz Śniegocki urodził się w 1953 r. W 1979 r. został absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 1983 roku ukończył aplikację sędziowską i złożył egzamin sędziowski, ale od roku 1984 – po zdanym egzaminie radcowskim – wykonywał zawód radcy prawnego. Od 1993 roku prowadził własną kancelarię świadczącą pomoc prawną podmiotom gospodarczym specjalizującym w prawie cywilnym, obrocie gospodarczym, spółdzielczym i mieszkaniowym, ustroju podmiotów gospodarczych, obrotu nieruchomościami, prawie budowlanym i autorskim.

Od 1991 roku był członkiem Rady OIRP w Warszawie, a następnie Przewodniczącym Komisji ds. wpisów na listę radców prawnych. W 1995 roku objął funkcję Wicedziekana Izby warszawskiej. Od 1996 do 2010 roku był Dziekanem Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Dariusz Śniegocki wybrał zawód radcy prawnego świadomie – pamiętał dzień 1 października 1982 r., gdy weszła w życie ustawa o radcach prawnych oraz pierwsze zgromadzenie delegatów OIRP w Warszawie, które odbyło się w 1983 r. – choć wtedy jeszcze sam nie uczestniczył w działalności samorządu radcowskiego. Zaczął wykonywać zawód radcy, gdy nie było jeszcze kancelarii radców prawnych, a radcowie z reguły zatrudniani byli na umowę o pracę bądź na stałe umowy zlecenia. W struktury Izby warszawskiej wszedł w 1987 roku, a od 1991 brał udział w zgromadzeniach delegatów w rejonach.

Praca na rzecz samorządu zawsze sprawiała mu satysfakcję. Uważał samorząd zawodowy za niezbędnego gwaranta prawidłowego wykonywania zawodu, który oprócz kontroli nad radcami prawnymi dba o to, aby zawód ten można było wykonywać bez ingerencji organów państwowych lub zewnętrznych nacisków.

„Rola samorządu zawsze polegała i nadal polega na tym, że występuje w nim w pewnym sensie odpowiedzialność zbiorowa. Za działanie jednego radcy prawnego odpowiadają wszyscy pozostali. (…) rola samorządu polega także na pilnowaniu tego, aby zawód radcy prawnego był wykonywany swobodnie. (…) Gdyby samorządu nie było, to rzeczywiście, osoba, która wykonuje ten zawód nie miałaby żadnego wsparcia.” – mówił w wywiadzie z 2007 roku, udzielonym z okazji XXV-lecia Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Dziekan Śniegocki uważał, że prestiż i siłę samorządu radcowskiego buduje wytężona praca samych radców, a nakład pracy członków Izby warszawskiej – największej w Polsce okręgowej izby – w sposób decydujący przyczynił się do umocnienia pozycji radców prawnych wśród zawodów prawniczych oraz w świadomości społecznej.

Osoby, które miały okazję współpracować z nim przez wiele lat, ceniły jego zaangażowanie w działalność samorządową, otwartość i zrozumienie zachodzących zmian oraz życzliwość dla innych ludzi.

Dariusz Śniegocki był Dziekanem czasu przełomu. Dziekanem, który zdał egzamin w okresie dynamicznych zmian. (…) – wspomina r.pr. Piotr Trębicki, członek Rady OIRP w Warszawie od 2007 r., Delegat na Krajowy Zjazd Radców Prawnych oraz członek WSD od 2016 r. – Dla mnie, najpierw jako dla studenta prawa, następnie dwukrotnego kandydata na aplikanta radcowskiego, potem już dla aplikanta i wreszcie, jako dla radcy prawnego OIRP Warszawa, Dariusz Śniegocki był (…) Dziekanem „od zawsze”. I od zawsze przykładem sukcesu i ukoronowania kariery radcy prawnego. (…)