Zaproszenie dla radców prawnych – przedstawicieli środowisk naukowych

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie serdecznie zaprasza radców prawnych, posiadających stopień naukowy lub tytuł profesora, na spotkanie, które odbędzie się w dniu 20 listopada 2019 r. o godz. 18.00, w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15, I piętro.

Głównym celem spotkania jest dyskusja na temat wypracowania koncepcji aktywizacji przedstawicieli naszego samorządu, posiadających stopień naukowy lub tytuł profesora do merytorycznej współpracy z Izbą, w tym propozycji stworzenia silnego zaplecza eksperckiego oraz wewnętrznych struktur odpowiedzialnych za współudział w kształtowaniu i stosowaniu prawa.

Spotkanie będzie również dobrą okazją do wymiany poglądów i doświadczeń oraz przedstawienia swoich opinii czy stanowisk dotyczących działalności samorządu i naszej Izby.