Zapraszamy studentów do udziału w Turnieju Arbitrażowym „Młody Mistrz Arbitrażu 2023”!

Krajowa Izba Radców Prawnych zaprasza studentów szkół wyższych do udziału w kolejnej edycji Turnieju Arbitrażowego, który jest nie tylko doskonałą okazją do pogłębienia wiedzy w zakresie arbitrażu, ale także kreującego postawy szacunku do prawa. Rejestracja trwa!

To już kolejna edycja konkursu o tematyce arbitrażowej skierowanego do studentów. Dwuosobowe drużyny będą mogły zmierzyć się z testem sprawdzającym wiedzę z zakresu arbitrażu oraz umiejętność przygotowywania pism procesowych. Uczestnicy konkursu wezmę również udział w symulacji rozprawy arbitrażowej przed doświadczonymi arbitrami.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody:

  1. za zajęcie I miejsca – nagroda wysokości 2000 zł netto dla każdego Uczestnika Drużyny (Laureata Turnieju)
  2. za zajęcie II miejsca – nagroda w wysokości 1000 zł netto dla każdego Uczestnika Drużyny (Laureata Turnieju)

REJESTRACJA

Rejestracja trwa do 4 kwietnia

Kto może wziąć udział w konkursie

Uczestnikami Turnieju mogą być dwuosobowe drużyny składające się z osób posiadających status studentów uczelni w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.) na kierunku prawo.

Rywalizacja odbywać się będzie w czterech etapach, począwszy od testu ze znajomości przepisów prawa dotyczących arbitrażu oraz wiedzy obejmującej tę metodę rozstrzygania sporów, do którego może przystąpić nieograniczona ilość drużyn. Etap drugi Turnieju będzie sprawdzianem praktycznych umiejętności sporządzania pism procesowych (pozwu i odpowiedzi na pozew), natomiast w kolejnych dwóch odsłonach rywalizacji turniejowej drużyny będą rywalizować w ramach symulowanych rozpraw przed arbitrami sądu arbitrażowego.

Regulamin Turnieju, jak również wszelkie informacje dotyczące jego przebiegu dostępne będą na stronie internetowej https://turniejarbitrazowy.kirp.pl/