[ZAPISY] Wykonywanie zawodu radcy prawnego – seria szkoleń przed końcem cyklu. Bądź na bieżąco i zdobądź brakujące punkty!

Wykonywanie zawodu radcy prawnego ewoluuje. Zmieniają się zasady świadczenia pomocy prawnej przez radców prawnych, pojawiają nowe obowiązki i nowe możliwości. Bądź na bieżąco! Z uwagi na zbliżający się koniec cyklu szkoleniowego Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych na serię szkoleń.

Za udział w każdym z nich możesz uzyskać po 6 punktów szkoleniowych!

 • 21.11.2023, godz. 17:30–20:00, szkolenie stacjonarne „Obciążenia fiskalne działalności radcy prawnego w różnych formach organizacyjnych świadczonej pomocy prawnej” – r. pr. Gerard Dźwigała (sale 3 i 4)
 • 28.11.2023, godz. 17:30–20:00, szkolenie online „Radca prawny jako obrońca i pełnomocnik w sprawach dyscyplinarnych” – r. pr. Mateusz Woiński
 • 6.12.2023, godz. 17:30–20:00, szkolenie stacjonarne „Panel Q&A – wykonywanie zawodu radcy prawnego w praktyce” – r. pr. Anna Sękowska i r. pr. Marta Stryjek (sale 1 i 2)
 • 12.12.2023, godz. 17:30–20:00, konferencja „Radca prawny w administracji publicznej” – m.in. r. pr. Adam Chrzanowski, r. pr. Romuald Chełmiński, r. pr. Izabela Nowakowska (sale 3 i 4)

PYTANIA DO PROWADZĄCYCH

Jeśli chcesz zadać prowadzącym pytanie wchodzące z zakres tematyczny wykładów z 6.12.2023 i 12.12.2023 możesz to zrobić poprzez formularz rejestracyjny (poniżej) lub wysyłając pytanie na adres doskonalenie.zawodowe@oirpwarszawa.pl. Pytania można wysyłać do 4.12.2023 do godziny 12:00 („Panel Q&A – wykonywanie zawodu radcy prawnego w praktyce”) oraz 6.12.2023 do godziny 12:00 („Radca prawny w administracji publicznej”).

MIEJSCE

Szkolenia stacjonarne odbędą się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym w siedzibie OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok. 16, we wskazanych salach.

Jeżeli chcesz wziąć udział w dowolnym szkoleniu – wypełnij poniższy formularz.

ZGŁOŚ SWÓJ UDZIAŁ

>>REJESTRACJA<<

Poniżej szczegóły dotyczące każdego ze szkoleń:

Szkolenie stacjonarne: „Obciążenia fiskalne działalności radcy prawnego w różnych formach organizacyjnych świadczonej pomocy prawnej” – r. pr. Gerard Dźwigała

Szkolenie odbędzie się 21.11.2023 r., godz. 17:30–20:00 w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym w siedzibie OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok. 16, sale 3 i 4.

Szkolenie ma na celu:

 • opisanie mapy obciążeń fiskalnych radcy prawnego – podatkowych i składkowych (ZUS i ubezpieczenia społecznego),
 • przedstawienie obciążeń fiskalnych dla różnych form świadczenia pomocy prawnej,
 • przedstawienie różnych form opodatkowania możliwych do zastosowania w działalności radcy prawnego.

Szkolenie online „Radca prawny jako obrońca i pełnomocnik w sprawach dyscyplinarnych” – r.pr. Mateusz Woiński

Szkolenie odbędzie się 28.11.2023, godz. 17:30–20:00 – wyłącznie online.

W trakcie szkolenia dowiesz się:

 • co brać pod uwagę przyjmując do prowadzenia sprawę dotyczącą odpowiedzialności dyscyplinarnej osoby wykonującej zawód zaufania publicznego, zwłaszcza – radcy prawnego,
 • na czym polega „odpowiednie stosowanie przepisów” kodeksu karnego i kodeksu postępowania karnego w postępowaniach dyscyplinarnych, zwłaszcza – prowadzonego na podstawie ustawy o radcach prawnych,
 • jaki jest zasadniczy przebieg postępowania dyscyplinarnego prowadzonego na podstawie ustawy o radcach prawnych,
 • jakie są prawa i obowiązki pełnomocnika i obrońcy w postępowaniu dyscyplinarnym na podstawie ustawy o radcach prawnych,
 • jak dbać o prawidłową relację wobec klienta i organów dyscyplinarnych.

Szkolenie stacjonarne „Panel Q&A – wykonywanie zawodu radcy prawnego w praktyce” – r. pr. Anna Sękowska i r. pr. Marta Stryjek

Szkolenie odbędzie się 6.12.2023, godz. 17:30–20:00 w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym w siedzibie OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok. 16, sale 1 i 2.

Szkolenie w formule panelu dyskusyjnego będzie poświęcone czysto praktycznym aspektom wykonywania zawodu radcy prawnego i stanowi świetną okazję, by dowiedzieć się tego, o co nie miałeś dotychczas okazji zapytać.

W ramach dyskusji poruszone zostaną m.in. następujące zagadnienia:

 • prowadzenie spraw z urzędu,
 • udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej,
 • obowiązek pełnienia dyżurów obrończych,
 • dozwolone formy reklamy,
 • wykonywanie zawodu w ramach stosunku pracy,
 • zagadnienie tajemnicy zawodowej, niezależności, konfliktu interesów,
 • prowadzenie przez radcę prawnego innej działalności (czynności dopuszczalne).

Konferencja stacjonarna „Radca prawny w administracji publicznej”

Szkolenie odbędzie się 12.12.2023, godz. 17:30–20:00 w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym w siedzibie OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok. 16, sale 3 i 4.

W trakcie konferencji przedstawione zostaną w szczególności:

 • prawne możliwości działania radcy prawnego na rzecz podmiotów tworzących sektor publiczny (administrację publiczną),
 • zagadnienia wynikające ze szczególnych uregulowań stosunku pracy radcy prawnego (na co zwrócić uwagę przy ustalaniu warunków zatrudnienia),
 • praktyczne uwagi do przygotowywania umów na obsługę prawną podmiotu publicznego (zwłaszcza – jak określić obowiązki stron umowy),
 • trudności jakie radcy prawni napotykają ze względu na umiejscowienie radcy prawnego w organizacji,
 • ocena pracy radcy prawnego na gruncie ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych i ustaw szczególnych (np. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych).
Program konferencji

17:30 – otwarcie konferencji

17:40 – 18:10 – Koordynacja pracy radców prawnych i umiejscowienie radcy prawnego w organizacji – r.pr. Eliza Grabowska-Szweicer;

18:10 – 18:40 – Uregulowanie kwestii wynagrodzenia radcy prawnego  – r.pr. Izabela Nowakowska;

18:40 – 18:50  – Oceny pracowników dokonywane przez pracodawcę oraz oceny dokonywane przez samorząd –  r.pr. Romuald Chełmiński;

18:50 – 19:10 – Oświadczenia radcy prawnego w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego – r.pr. Adam Chrzanowski;

19:10 – 20:00 – Dyskusja panelowa z udziałem prelegentów na temat prawnych możliwości działania radcy prawnego w administracji i i networking;

Zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu, które będzie też okazją do wymiany doświadczeń i poglądów z panelistami i pozostałymi uczestnikami w trakcie części networkingowej, której będzie towarzyszyć poczęstunek.

Zachęcamy również do zadawania pytań, które mogą zostać poruszone w trackie panelu dyskusyjnego na adres doskonalenie.zawodowe@oirpwarszawa.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!