Zapewnienie nieletniemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie sposobu zapewnienia nieletniemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu (Dz.U. z 2022 r. poz. 1884) i koniecznością przedstawienia do 30 września br. prezesom właściwych sądów:

– wykazu radców prawnych uprawnionych do obrony według ustawy o radcach prawnych, mających miejsce zamieszkania na obszarze właściwości danego sądu, deklarujących gotowość udzielania nieletnim pomocy prawnej z urzędu;

– wykazu pozostałych radców prawnych uprawnionych do obrony według przepisów ustawy o radcach prawnych, mających miejsce zamieszkania na obszarze właściwości danego sądu;

prosimy o dokonanie za pomocą Extranetu (Dane osobowe/Stosunek do obron karnych) odpowiednich zgłoszeń.