XV edycja konkursu „Przeglądu Sądowego”

Redakcja miesięcznika „Przegląd Sądowy” oraz Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. ogłaszają piętnastą edycję Konkursu na książkę prawniczą najbardziej przydatną w praktyce wymiaru sprawiedliwości.

Zapraszamy do wzięcia udziału w  Konkursie przez zgłaszanie książek zasługujących na szczególne wyróżnienie – publikacji niosących realne wskazówki i rozwiązania odnośnie do stosowania prawa w postępowaniach sądowych. Takie ujęcie tematu ma na celu ułatwić pracę przedstawicielom wymiaru sprawiedliwości i stronom procesu, a nowym adeptom zawodów prawniczych przybliżyć praktyczną stronę profesji.

Piętnasta edycja Konkursu obejmuje książki wydane po raz pierwszy w 2022 roku. Mile widziane są zarówno publikacje wieloletnich praktyków, jak i młodych autorów. Powinny one mieć charakter opracowania o charakterze ogólnym, monografii prawniczej, poradnika praktycznego albo komentarza; może to być także opracowanie orzecznictwa.

Za najlepszą pracę jest przewidziana nagroda pieniężna w wysokości 10 000 zł.

Ponadto organizatorzy mogą przyznać wyróżnienie w postaci rocznego bezpłatnego dostępu do systemu informacji prawnej LEX oraz rocznej bezpłatnej prenumeraty „Przeglądu Sądowego”.

Zgłoszenia poparte uzasadnieniem przyjmowane są do 15 października 2023 roku pod adresem:

Redakcja „Przeglądu Sądowego”, Dział Publikacji Periodycznych Wolters Kluwer Sp. z o.o., ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, a także pod adresem e-mail: pl.PrzegladSadowy@wolterskluwer.com – z dopiskiem: „Konkurs Przeglądu Sądowego”.

Do zgłoszenia należy dołączyć 2 egzemplarze polecanej książki. Szczegóły dotyczące Konkursu można znaleźć w najbliższych numerach „Przeglądu Sądowego” oraz na stronie: https://www.wolterskluwer.com/pl-pl/solutions/czasopisma/konkursy. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: +48 662 224 361, a także pod adresem e-mail: pl.PrzegladSadowy@wolterskluwer.com

REGULAMIN KONKURSU