XIV Regaty o Puchar Dziekana OIRP w Warszawie

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie tradycyjnie zaprasza wszystkich żeglarzy związanych z warszawskim samorządem radców prawnych na XIV Regaty o Puchar Dziekana OIRP w Warszawie. Regaty odbędą się w weekend 34 września 2016 r. (sobota–niedziela) na jeziorze Święcajty, na jachtach Twister 800. Uczestników oczekujemy już w piątek, 2 września, w godzinach popołudniowych.

Do udziału w imprezie zapraszamy zainteresowanych żeglarzy – radców prawnych i aplikantów radcowskich zrzeszonych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, a także osoby towarzyszące – członków rodzin.

Uczestnicy regat mają zapewnione pełne wyżywienie i zakwaterowanie w Węgorzewie, w hotelach Ognisty Ptak i Stara Kuźnia. W programie przewidziane są imprezy towarzyszące, w tym Disco Sailor’s Party oraz Bal Kapitański.

PROGRAM REGAT:

Piątek 2.09.2016 r.

 • Przyjazd i zakwaterowanie uczestników, od godz. 14.00
 • Kolacja grillowa w godz. 19.30–22.00
 • Disco Sailor’s Party, DJ & Sax, na saksofonie zagra Krzysztof Sandecki, od godz. 20.00

Sobota 3.09.2016 r.

 • Śniadanie, w godz. 8.00–10.00
 • Odprawa sterników, losowanie jachtów, w godz. 10.00–10.30
 • Regaty, w godz. 11.30–16.00
 • Obiad, w godz. 16.30–17.30
 • Hyundai Cup (konkurencje dodatkowe, kawa, lody), w godz. 18.00–19.00
 • Bal Kapitański, w godz. 19.30–2.00

Niedziela 4.09.2016 r.

 • Śniadanie, w godz. 8.00–10.00
 • Odprawa sterników, w godz. 10.00–10.15
 • Regaty, w godz. 10.30–13.00
 • Wręczenie nagród, godz. 13.30
 • Obiad, w godz. 14.00–15.00
 • Wyjazd uczestników, do godz. 16.00

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W REGATACH I ZASADY PŁATNOŚCI:

W regatach może uczestniczyć maksymalnie 18 załóg.

Skład załogi (wraz ze sternikiem) winien liczyć od 5 do 6 osób, przy czym wymogiem startu w regatach jest minimum pięcioosobowy skład załogi, w tym maksymalnie dwie osoby spoza Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. W przypadku zgłoszenia niepełnej załogi (poniżej 5 osób), reszta składu może zostać dolosowana przez Organizatora.

Sternicy powinni legitymować się co najmniej patentem żeglarza jachtowego. Sternicy powinni prowadzić jacht od startu do mety. Przekazywanie tej funkcji innym członkom załogi jest niedozwolone (poza sytuacjami wyższej konieczności) i grozi dyskwalifikacją. Nad prawidłowym przebiegiem regat czuwa komisja regatowa (sędziowska).

Sternicy (muszą to być radcy prawni lub aplikanci radcowscy) zgłaszają swoje załogi poprzez formularz zgłoszeniowy (do pobrania w pliku poniżej) na adres e-mail: integracja@oirpwarszawa.pl.

Zgłoszenia uczestników (wyłącznie poprzez formularz) przyjmujemy do 12 sierpnia br. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłaty wpisowej za udział w regatach w wysokości:

 • 500 zł – radca prawny i aplikant radcowski
 • 1000 zł – osoba towarzysząca

należy dokonać dopiero po potwierdzeniu zgłoszenia przez OIRP w Warszawie, na rachunek:

Hotel Ognisty Ptak

PKO BANK POLSKI Oddział w Węgorzewie

Nr 77 1020 4753 0000 0602 0049 3742

(z dopiskiem Regaty OIRP i nazwiskami uczestników,umowa nr 22/07/HOP/2016).

W przypadku wolnych miejsc, po 12 sierpnia br. będą prowadzone dodatkowe zapisy.

UWAGA!

Warunkiem uczestnictwa w regatach jest dokonanie opłaty wpisowej za całą załogę do 12 sierpnia br. Ze względów organizacyjnych, odpowiedzialność za uiszczenie opłaty wpisowej ciąży na sterniku, który winien dokonać wpłaty w imieniu wszystkich członków swojej załogi, a także osób spoza załogi zgłaszanych do udziału w imprezie.

Po przyjeździe do hotelu sternicy obowiązani są przedstawić potwierdzenie wpłaty za całą załogę (ewentualnie zgłoszone osoby niepływające). Zakwaterowanie w hotelu będzie dokonywane po udokumentowaniu uiszczenia wpłaty.

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELAJĄ:

Ewelina Mika – tel. 22 862 41 69 (-72) wew. 137

e-mail integracja@oirpwarszawa.pl

Życzymy miłego wypoczynku

regaty-sponsorzy

Udostępnij na: