XIV Ogólnopolskie Dni Praktyk Prawniczych z udziałem Izby warszawskiej

Stołeczny samorząd po raz kolejny czynnie uczestniczył w Ogólnopolskich Dniach Praktyk Prawniczych, które w tym roku odbywały się od 19 do 21 marca 2019 r. Podczas wydarzenia OIRP w Warszawie reprezentowali radca prawny Agnieszka Roguska – Kikoła, która poprowadziła teoretyczno-praktyczny warsztat „Będzie Pan zadowolony, czyli jak stworzyć dobrą umowę” oraz radca prawny Michał Rytel, który omówił kwestie zakładania własnej kancelarii prawnej.

Radca prawny Agnieszka Rogusk – Kikoła wygłosiła swój wykład wspólnie z apl. radc. Julitą Bladowską z OIRP w Łodzi oraz apl. radc. Oskarem Kozikowski z Izby warszawskiej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Uczestnicy szkolenia zdobyli szereg praktycznych informacji w obszarze tworzenia umów IT, w tym w zakresie metodyk AGILE i WATERFALL. Omówiono również najbardziej charakterystyczne instytucje prawa cywilnego i ich zastosowanie przy tworzeniu umów, w tym wdrożeniowych.

Zagadnienia prezentowane podczas szkolenia spotkały się z dużym zaciekawieniem uczestników. Najbardziej aktywni studenci zostali wyróżnieni i nagrodzeni nagrodą w postaci książki. Pomimo ograniczeń czasowych udało się przedłużyć szkolenie, tak aby poruszyć wszystkie interesujące uczestników zagadnienia. Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie i aktywne uczestnictwo w szkoleniu.

Ogólnopolskie Dni Praktyk Prawniczych są cyklem warsztatów organizowanych corocznie przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Warszawa. Warsztaty mają na celu zaznajomienie studentów prawa z praktycznymi aspektami zawodu i przygotowanie do jego wykonywania. Podczas trzech dni spotkań z przedstawicielami rynku usług prawniczych uczestnicy mają możliwość nabycia i udoskonalenia umiejętności, które zazwyczaj pozostają poza gestią uczelni, a które okazują się niezbędne na późniejszej ścieżce zawodowej.