WYNIKI EGZAMINU WSTĘPNEGO NA APLIKACJĘ RADCOWSKĄ 2023

W sobotę, 30 września, w centrum kongresowo-konferencyjnym EXPO XXI przy ul. Prądzyńskiego odbył się coroczny egzamin wstępny na aplikację radcowską w Izbie warszawskiej. Także w tym roku ponad połowa kandydatów może pochwalić się wynikiem pozytywnym egzaminu – zdawalność na egzaminie wstępnym na aplikację radcowską w OIRP w Warszawie przekroczyła 60%!

Spośród 689 osób, które podeszły do tegorocznego egzaminu wstępnego w Izbie warszawskiej aż 419 z nich (60,81 %) dostało się na aplikację radcowską w Warszawie. Wynik negatywny otrzymało 270 osób (39,19%).

To najwyższy odsetek pozytywnych ocen z egzaminu wstępnego na aplikację w Izbie warszawskiej w ciągu ostatnich 4 lat. W 2022 roku pozytywny wynik uzyskało 40,7% zdających, w 2021 56,5% zdających, w 2020 46,85% kandydatów na aplikację, natomiast w 2019 egzamin zdały 502 osoby (53,63%).

Wyniki egzaminu są dostępne od godziny 12:00 na platformie EWNAR  po zalogowaniu się na swoje indywidualne konto.