Wyniki Egzaminu Radcowskiego 2024 – sukces aplikantów Izby warszawskiej

W dniach 23-26 kwietnia odbył się egzamin zawodowy dla radców prawnych, w którym uczestniczyło 531 osób. Tegoroczne wyniki dla Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie są niezwykle imponujące. Ogólna zdawalność wyniosła aż 86,3%, co stanowi znaczną poprawę w porównaniu do zeszłorocznego wyniku 78,1%. Na szczególną uwagę zasługują wyniki aplikantów OIRP w Warszawie – absolwenci Izby warszawskiej przełamali barierę 90%.

Zdawalność z poszczególnych części egzaminu przedstawia się następująco:

  • Prawo karne: 96,8%
  • Prawo cywilne: 92,6%
  • Prawo gospodarcze: 94,1%
  • Prawo administracyjne: 99,4%
  • Zasady wykonywania zawodu i etyka: 100%

Szczególną uwagę zwracają osiągnięcia osób, które ukończyły aplikację radcowską w Izbie warszawskiej. Spośród 383 absolwentów OIRP w Warszawie, którzy przystąpili do egzaminu, aż 91,6% zdało pomyślnie, co jest zdecydowanym wzrostem zdawalności w porównaniu z ubiegłorocznym wynikiem, czyli 84%. Najwyższą zdawalność osiągnęli aplikanci, którzy ukończyli aplikację w 2023 roku – z 360 zdających aż 94,4% uzyskało wynik pozytywny, (w porównaniu do poprzedniego rocznika, 2022, którego zdawalność sięgała 88,6%).

Wśród osób przystępujących do egzaminu na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych, które nigdy nie odbywały aplikacji radcowskiej, wynik pozytywny osiągnęło 63% zdających (62 osoby).

WYNIKI

Poniżej zamieszczamy poziomy ogólnej zdawalności w ostatnich latach:

  • 2023 r.: 78,1%
  • 2022 r.: 76,2%
  • 2021 r.: 87%
  • 2020 r.: 78,5%

Przewodniczący Komisji Aplikacji OIRP w Warszawie, r. pr. Łukasz Oleksiuk, skomentował wyniki:

Za nami ogłoszenie wyniku radcowskiego egzaminu zawodowego ostatniej komisji powołanej przy OIRP w Warszawie. Po ubiegłorocznym egzaminie bardzo chciałem, aby w tym roku jego zdawalność wśród naszych aplikantów przekroczyła 90%. Bardzo dziękuję i serdecznie gratuluję wszystkim aplikantom naszej Izby, którzy z sukcesem zmierzyli się z zadaniami egzaminacyjnymi. Wynik egzaminu przekonuje o wysokim poziomie kształcenia na naszej aplikacji, zarówno w ramach zajęć stacjonarnych, jak i on-line. Dziękuję władzom naszej izby, wszystkim wykładowcom oraz pracownikom Izby zaangażowanym w proces szkolenia aplikantów, bez których osiągniecie tego rezultatu nie byłoby możliwe. Zdawalność egzaminu zawodowego wśród zdających spoza grona aplikantów po raz kolejny pokazała, że aplikacja w naszej Izbie najlepiej przygotowuje nie tylko do wykonywania zawodu radcy prawnego, ale również do egzaminu zawodowego. To ważna informacja dla wszystkich absolwentów wydziałów prawa, którzy nadal wahają się nad wyborem właściwej ścieżki rozwoju kariery zawodowej. Po raz kolejny możemy przekonać się, że odbywanie aplikacji w naszej Izbie daje nie tylko możliwość stałego rozwoju zawodowego, nabycia nowych umiejętności, specjalizacji już na etapie szkolenia, ale przede wszystkim – z prawdopodobieństwem przekraczającym 94% – szansę na osiągnięcie sukcesu. I to nie tylko na egzaminie zawodowym.

OIRP w Warszawie gratuluje wszystkim, którzy przystąpili do egzaminu – niezmiernie cieszymy się waszych sukcesów! To niezbity dowód na satysfakcjonujący poziom szkolenia i zaangażowanie oraz profesjonalizm wszystkich osób związanych z procesem edukacyjnym w Izbie.

Dziękujemy i gratulujemy!