Przypomnienie o konieczności posiadania ważnej legitymacji

W związku z otrzymanymi informacjami od członków samorządu Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, o odmowach dostępu do akt sądowych radcom prawnym nie posiadającym aktualnej legitymacji, uprzejmie przypominamy o obowiązku posiadania ważnej legitymacji radcy prawnego.