Legitymacja radcy prawnego

W związku z wprowadzeniem z dniem 1 października 2011 r. uchwałą nr 68/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych nowego wzoru legitymacji radcowskiej informujemy, że zostaje też zmieniona procedura wydawania legitymacji.

Nowe legitymacje można zamawiać poprzez Extranet. Po wejściu na swoje konto w Extranecie należy najpierw zamieścić zdjęcie (jeśli nie było wcześniej zamieszczone) – patrz: zakładka „Dane ewidencyjne\Dane osobowe”. Po otrzymaniu informacji, że zdjęcie zostało zaakceptowane należy w zakładce „Dane ewidencyjne\Legitymacje” zaznaczyć typ legitymacji, po czym kliknąć przycisk „wyślij wniosek”.

Obecnie obowiązuje jeden rodzaj legitymacji, w postaci plastikowej karty:

LEGITYMACJA STANDARDOWA tj.z mikroprocesorem bezstykowym – w pamięci mikroprocesora zapisane zostaną dane posiadacza legitymacji umożliwiające bezpośrednie wykorzystanie legitymacji w systemach identyfikacji i weryfikacji uprawnień, a także weryfikacji obecności na szkoleniach oraz automatycznego naliczania punktów. Koszt legitymacji tzw. standard wynosi 32 zł

Przewidywany okres oczekiwania na legitymację – ok. 4 tygodni. Po odbiór legitymacji należy zgłaszać się z dowodem wpłaty kwoty, wynikającej z dokonanego wyboru. Wpłaty należy dokonać na swój indywidualny rachunek bankowy, na który regulowane są składki członkowskie.