Aktualności/News

Program Praktyk International Bar Association

  Komisja Zagraniczna Rady OIRP w Warszawie uprzejmie informuje, że na stronie internetowej International Bar Association znajdą Państwo wiadomości dotyczące praktyk i staży dostępnych dla studentów prawa, studentów studiów podyplomowych prawa oraz radców prawnych, którzy w bieżącym roku zostali wpisani na listę radców prawnych. Praktyki odbywają się w siedzibie International Bar Association w Londynie i Waszyngtonie. Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.

Czytaj dalej

International Bar Association internships

  The Foreign Affairs Committee of the Warsaw Bar Association is pleased to announce that members may find information at the website of the International Bar Association about the IBA’s legal internship program for undergraduate law students, postgraduate law students, and newly qualified lawyers at the IBA’s offices in London and Washington. More information is available here.

Czytaj dalej

Baza danych radców prawnych przed Trybunałem w Strasburgu

Komisja Praw Człowieka Krajowej Rady Radców Prawnych, działając na mocy Uchwały KRRP nr 24/IX/2014 z dnia 14 marca 2014 r. i realizując cele statutowe polegające m.in.

Czytaj dalej

Database of counsel before the European Court of Human Rights

The Human Rights Committee of the National Council of Legal Advisers (KRRP), acting pursuant to KRRP Resolution No. 24/IX/2014 of 14 March 2014 and pursuing its statutory purposes including support for cooperation with international institutions promoting human rights, invites attorneys to apply for entry in the list of counsel appearing before the European Court of Human Rights in Strasbourg.

Czytaj dalej

Kilka wyroków TSUE dotyczących radcy prawnego/adwokata w UE

Koniec roku to dobry moment na podsumowania i wnioski. Warto pamiętać, że sposób wykonywania zawodu radcy prawnego/adwokata to nie tylko nasze wewnętrzne regulacje, ale, w stosunku do tego, w jaki sposób chcemy wykonywać zawód poza granicami naszego państwa, także regulacje unijne i orzeczenia właściwych organów.

Czytaj dalej

A few rulings from the European Court of Justice affecting law practice in the EU

The end of the year is a good moment to take stock and reach conclusions. We should bear in mind that the way we practise the legal profession is not just a question of our internal regulations, but depending on how we wish to practise outside the borders of our own country, it is also a question of EU regulations and rulings by the competent authorities.

Czytaj dalej

„Manual on the law relating to violence against women” – podsumowanie projektu TRAVAW dotyczącego problematyki przemocy wobec kobiet

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem w języku angielskim obejmującym swoim przedmiotem prawo odnoszące się do kwestii przemocy wobec kobiet w Anglii i Walii, Grecji, Irlandii, Włoszech, Irlandii Północnej, Polsce oraz Hiszpanii – „Manual on the law relating to violence against women”.

Czytaj dalej

ERA – materiały szkoleniowe programu nt. postępowań przed organami Unii Europejskiej

W imieniu Komisji Zagranicznej KRRP informujemy, że Akademia Prawa Europejskiego ERA, będąca organizatorem międzynarodowego programu edukacyjnego nt. postępowań przed organami Unii Europejskiej, udostępniła w sieci materiały szkoleniowe z tego kursu. Wszystkie można pobrać nieodpłatnie na stronie organizacji.

Czytaj dalej