Wspieraj działalność Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP!

To ważny krok w kierunku rozbudowy zaplecza eksperckiego samorządu radców prawnych. W EXTRANECIE uruchomiona została nowa funkcjonalność, która ma pozwolić radcom prawnym na włączenie się aktywnie w prace Ośrodka.

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji KRRP zajmuje się opiniowaniem projektów aktów prawnych przesyłanych w ramach konsultacji do KRRP, przygotowywaniem projektów aktów prawnych, pracami legislacyjnymi związanymi z projektami ustaw dotyczących wykonywania zawodu radcy prawnego, analizą stanu prawa samorządowego, przeprowadzaniem badań i sondaży związanych m.in. ze stanem pomocy prawnej w Polsce oraz interpretacją przepisów związanych z wykonywaniem zawodu radcy prawnego.

Jak się zgłosić?

Zgłoszenie akcesu następuje przez zalogowanie się do EXTRANETU, wybranie opcji „Dane KIRP” w sekcji „Dane Ewidencyjne” w menu po lewej stronie i wskazanie preferowanych dziedzin prawa.

Propozycja skierowana jest do radców prawnych z doświadczeniem i wiedzą w określonych dziedzinach prawa, w tym tych aktywnych naukowo.

Chcemy zachęcić radców prawnych realizujących się na polu prawno-naukowym do tego, aby wsparli swoją wiedzą potencjał legislacyjny samorządu. To jeden z ważnych obszarów działalności Krajowej Izby, dzięki któremu radcowie prawni mogą mieć wpływ na jakość stanowionego w Polsce prawa i budowę systemu prawnego

– mówi Włodzimierz Chróścik, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych.