Wernisaż zdjęć Ryszarda Kapuścińskiego

W czwartek, 3 marca, odbył się wernisaż fotografii, które w latach 1989–1991 wykonał Mistrz Reportażu – Ryszard Kapuściński. Zdjęcia ukazują rozpad Związku Radzieckiego.

Wernisaż zgromadził bardzo wiele osób, które cenią sobie twórczość Ryszarda Kapuścińskiego. Spotkanie otworzyła mec. Elżbieta Kozikowska, przekazując głos Wicedziekanowi Rady OIRP w Warszawie, Gerardowi Madejskiemu, który bardzo ucieszył z kolejnego spotkania w Lex Gallery – Bardzo się cieszę, że na kolejny wernisaż przybyliście Państwo w tak znakomitym gronie. To świadczy o tym, że działalność Klubu Radcy Prawnego jest coraz powszechniej znana, i że cenicie Państwo miłe chwile tu spędzone. Jest to ważne nie tylko dla integracji samorządu radców prawnych, ale też dla całego środowiska prawniczego, bo stwarza okazję spotkania się przedstawicieli różnych profesji prawniczych i innych zaprzyjaźnionych, nie tylko na gruncie zawodowym, ale też towarzyskim. Stwarza też okazję na wzajemne poznanie nie tylko w wymiarze wiedzy, umiejętności i doświadczenia prawniczego, ale też pozazawodowych pasji i talentów – dodał.
Następnie swoje przemówienie wygłosił gość specjalny – Alicja Kapuścińska, żona nieżyjącego już o dziewięciu lat, Ryszarda Kapuścińskiego. O zdjęciach i okolicznościach ich powstania opowiedziała natomiast Karolina Wojciechowska, radca prawny z OIRP w Warszawie i Prezes Fundacji imienia Ryszarda Kapuścińskiego „Herodot”. Wernisaż odbył się w przeddzień rocznicy urodzin reportażysty.
Zdjęcia, które goście mieli okazję oglądać, są niezwykłym, emocjonalnym fotoreportażem ukazującym ludzi, miejsca i wydarzenia w zderzeniu z uniwersalnym światem Kapuścińskiego. Autor pokazał w nich kolejne etapy swojej podróży po republikach Związku Radzieckiego, które składały się – jak sam napisał – na ponad 60 tysięcy kilometrów. „Podróże te odbywałem sam, omijając oficjalne instytucje i trasy, a szlak tych wypraw prowadził od Brześcia (granica b. ZSRR z Polską) do Magadanu nad Pacyfikiem i od Workuty za Kołem Polarnym do Termezu (granica z Afganistanem)” – pisał w przedmowie do „Imperium”.
Wystawę zdjęć można oglądać w Lex Gallery przy pl. Konstytucji 5 do 7 kwietnia br.