Webinarium nt. instrumentów prawa upadłościowego w programie CIVILAW – 8.06.2022 r.

Krajowa Izba Radców Prawnych zaprasza do udziału w kolejnym webinarium organizowanym w ramach programu CIVILAW. Jego celem jest przeszkolenie prawników z siedmiu państw członkowskich (Czechy, Grecja, Cypr, Hiszpania, Polska, Rumunia, Włochy) w zakresie instrumentów prawnych Unii Europejskiej w dziedzinie prawa upadłościowego i prawa rodzinnego. Webinarium odbędzie się 8 czerwca 2022 r. w godz. 09:00 – 13:00, na platformie Zoom.

W niniejszym wydarzeniu prelegentem, który wystąpi w imieniu Krajowej Izby Radców Prawnych – partnera Programu CIVILAW – będzie r. pr. Piotr Zimmerman, wybitny znawca prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz prawa spółek handlowych. Za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają od Organizatora Programu certyfikaty, na podstawie których Izby przyznają punkty szkoleniowe.

Poniżej prezentujemy Program szkolenia; program w języku angielskim znajduje się poniżej w załączniku.


09:00 – 09:05 Wprowadzenie

 

09:05 – 09:25 Prezentacja Systemu Integracji Rejestrów Przedsiębiorstw (BRIS)Antonio Lai/ Tiago Ferreira, Komisja Europejska

 

09:25 – 09:45 Prezentacja wzajemnego połączenia rejestrów upadłości (IRI)Pal Sziranyi/ Dragos Serban, Komisja Europejska

 

09:45 – 10:10 Kwestie jurysdykcyjne w postępowaniu upadłościowym i prawo właściwe Maria Carla Giorgetti (Włochy)

10:10 – 10:35 Umowy i prawa związane z postępowaniem upadłościowym oraz ochrona osób trzecich Antigoni Alexandropoulou (Grecja)

 

10:35 – 11:00 Uznawanie postępowań upadłościowych Pedro Learreta (Hiszpania)

 

11:00–11:05 Przerwa na kawę
11:05–11:30 Wtórne postępowanie upadłościowePiotr Zimmerman (Polska)
11:30–11:55 Zapobiegawcze ramy restrukturyzacji, zwolnienie z długów i dyskwalifikacji
Martí Batllori Bas (Hiszpania)
11:55–12:20 Prawa, obowiązki, odpowiedzialność i komunikacjaSilvia Uskov (Romania)
12:20–12:35 Kwestie ochrony danychNicky Xenofontos (Cyprus)
12:35–13:00 Przykłady praktyczne Adam Sigmund (Republika Czeska)

ZAPISY NA WEBINARIUM

Zgłoszenia przyjmowane są do 11 maja 2022 r.Uwaga! Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Udział w webinarium jest odpłatny.
Koszt udziału: 29 euro.
Kwotę w wysokości 29 euro należy przelać na nr konta KIRP, który zostanie przekazany uczestnikom w osobnej wiadomości mailowej. Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail: komisjazagraniczna@kirp.pl
Program CIVILAW jest dofinansowany z środków programu sprawiedliwość Unii Europejskiej.

Szczegółowe informacje o programie CIVILAW, a także zaplanowanych wydarzeniach są dostępne pod poniższym linkiem: https://elf-fae.eu/civilaw/