Warto szanować prawo jak w common law

„W zeszłym roku Wielka Brytania i cały prawniczy świat obchodziły osiemsetlecie uchwalenia Magna Carta Libertatum, czyli Wielkiej Karty Swobód. W 1215 r. angielski król Jan bez Ziemi wydał ten niezwykle doniosły akt prawny pod naciskiem wzburzonego samowolą królewską możnowładztwa. Magna Carta ograniczała poważnie władzę monarszą w nakładaniu podatków, ustanawiając także, a może przede wszystkim, zakaz więzienia lub karania bez wyroku sądowego. Król nie zdawał sobie wówczas zapewne sprawy, że wydaje akt kształtujący nieodwracalnie nowoczesny system prawa System, który z czasem zapewnił dostęp każdego obywatela do wymiaru sprawiedliwości” – pisze w najnowszej „Rzeczpospolitej” Michał Wawrykiewicz, Zastępca Przewodniczącego Komisji Zagranicznej OIRP w Warszawie.

Czytaj więcej.