Warto stawiać na edukację prawną – Kossuth pierwszy w Polsce!

Bardzo miło nam poinformować, że LXIII Liceum Ogólnokształcące im. Lajosa Kossutha, z którym współpracuje Izba warszawska, otrzymało prestiżową, nagrodę Komisji Europejskiej „Jan Amos Comenius Prize” za wysokiej jakości nauczanie o Unii Europejskiej. Jednym z czynników, który zadecydował o przyznaniu takiego wyróżnienia były lekcje prawa prowadzone przez radców prawnych OIRP w Warszawie.

O nagrody mogły ubiegać się szkoły ze wszystkich krajów członkowskich UE, ale w danym Państwie laureatem mogła zostać tylko jedna placówka. Tym bardziej cieszy nas, że aplikacja Liceum im. Lajosa Kossutha otrzymała jedną z najwyższych ocen – aż 96 na 100 możliwych punktów!

Istotnym  elementem edukacji unijnej jest praworządność. Dzięki stałej współpracy z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Warszawie warszawskie liceum realizuje program edukacji prawnej działając na rzecz upowszechniania wśród młodzieży wiedzy w obszarze relacji państwo i obywatel.

Jesteśmy dumni, że szkoła, a właściwie uczniowie, z którymi współpracujemy, zostali wyróżnieni – mówi r.pr. Magdalena Bartosiewicz, koordynator ds. edukacji prawnej w Izbie warszawskiej – to nagroda w pełni zasłużona. Tym bardziej cieszymy się, że mogliśmy mieć własny wkład w ten wyjątkowy sukces.

W  LXIII LO im. Lajosa Kossutha realizowana jest innowacja pedagogiczna “Działaj na Rzecz Pokoju i Tolerancji w korelacji z projektem Erasmus+ Partnerstwo Strategiczne ACT 4 PEACE i programem EPAS ,,Szkoła-Ambasador Parlamentu Europejskiego”, w ramach której uczniowie biorą udział w projekcie Erasmus+, wymianie polsko-węgierskiej oraz w projektach organizowanych przez Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce i WCIES. Uczniowie spotykają się z  europarlamentarzystami, uczestniczą w  debatach, warsztatach, konkursach i olimpiadach poświęconych tematyce unijnej oraz realizują projekty etwinning.