VII Mistrzostwa Polski Samorządów Zawodowych w Brydżu Sportowym „Misja”

W miniony weekend odbyły się w Warszawie VII Mistrzostwa Polski Samorządów Zawodowych w Brydżu Sportowym Misja. W zawodach, doskonale zorganizowanych przez Mazowiecką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa oraz Warszawską Izbę Lekarską, przez dwa dni rywalizowało ze sobą ponad sześćdziesięciu przedstawicieli różnych samorządów zawodów zaufania publicznego, głównie inżynierów i lekarzy.

Naszą Izbę reprezentowało siedmioro radców prawnych: mec. Mariola Oleszyńska, mec. Joanna Kowalewska, mec. Leszek Sieniawski, mec. Bogudar Kordasiewicz, mec. Jerzy Bednarz, mec. Tomasz Nawrot, mec. Michał Gajewski i byli jedynymi prawnikami w gronie startujących. Choć tym razem nasze koleżanki i nasi koledzy musieli uznać wyższość rywali posiadających umysły ścisłe, doświadczenie zdobyte podczas Turnieju z pewnością zaprocentuje w przyszłości. Tytuł najlepszego radcy prawnego mistrzostw przypadł mec. Jerzemu Bednarzowi, zaś miejsce drugie w śród członków naszego samorządu uzyskała mec. Mariola Oleszyńska.

 

 

Zdjęcia: Krzysztof Siwek