VII Edycja Akademii Konkursu Wiedzy o Prawie dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Krajowa Izba Radców Prawnych już siódmy rok z rzędu zaprasza uczniów klas V–VIII szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Prawie. Uczniowie będą mogli sprawdzić swoją wiedzę prawniczą i zmierzyć się z innymi rówieśnikami.

Rejestracja szkół potrwa do 25 marca 2022 r., a rejestracja uczniów ze zgłoszonych w tym terminie szkół do 26 marca 2022 r.

Celem Akademii Konkursu Wiedzy o Prawie jest działanie na rzecz poszerzenia i pogłębienia wiedzy o prawie wśród dzieci i młodzieży oraz kształtowanie postaw szacunku do prawa.

Tegoroczna edycja Akademii realizowana będzie w całości w formie online i składać się będzie z trzech etapów oraz ceremonii wręczenia nagród:

  • Etap pierwszy– szkolny – zostanie zrealizowany w formie quizu za pomocą specjalnej aplikacji. Odbędzie się w dniu 31 marca br.
  • Etap drugi– okręgowy – w tym etapie uczestnicy będą musieli rozwiązać kazusy, tj.  odpowiedzieć na pytania zamknięte wielokrotnego wyboru. Odbędzie się w dniach 12–13 kwietnia br.
  • Etap trzeci– centralny – Finał – będzie składał się z wypowiedzi ustnej przed Centralną Komisją Akademii Konkursu. Odbędzie się 28 kwietnia br.
  • Ceremonia wręczenia nagród – termin ceremonii wręczenia nagród laureatom zostanie ogłoszony w ciągu siedmiu dni od daty zakończenia etapu finałowego.

Rejestracja uczestników oraz aktualne informacje dotyczące organizacji, terminów i wyników poszczególnych etapów konkursu na stronie: http://logowanie.intelibackup.pl/

– Z roku na rok rośnie liczba uczestników organizowanego przez KIRP konkursu, co świadczy o coraz większej  świadomości prawnej dzieci i młodzieży. Uczestnicy są bardzo dobrze przygotowani i pokazują, że świetnie rozumieją prawo i jego znaczenie dla społeczeństwa – mówi Włodzimierz Chróścik, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych.

– Podobnie jak w zeszłym roku, bieżąca edycja konkursu przebiegać będzie w formie zdalnej. Pomimo takiej formuły, konkurs cieszył w zeszłym roku dużą popularnością wśród uczestników. Doświadczenia zeszłoroczne pozwolą nam na jeszcze lepsze przeprowadzenie konkursu w tej formie. Aby uczniowie mogli wziąć udział w konkursie, muszą zostać zgłoszeni przez zarejestrowaną w konkursie szkołę, do której uczęszczają – tłumaczy Ewa Gryc-Zerych, Wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych, nadzorująca z ramienia Prezydium zadania KIRP z zakresu edukacji prawnej.

Pierwszy etap będzie polegał na rozwiązaniu quizu. Do drugiego etapu, z każdego regionu, zakwalifikowanych zostanie 20 uczestników z każdej kategorii szkół. Wybrani zostaną ci, którzy uzyskali największą liczbę punktów i rozwiązali test w najszybszym czasie. Drugi etap polegać będzie na rozwiązaniu kazusu poprzez udzielenie odpowiedzi na 20 zamkniętych pytań wielokrotnego wyboru. W trakcie tego etapu konkursu uczniowie będą musieli przez cały czas jego trwania być połączeni z Okręgową Komisją Akademii za pomocą aplikacji Zoom z użyciem wizji i fonii. Do trzeciego etapu, z każdego regionu, przechodzi po jednym uczestniku z każdej kategorii. Etap trzeci ma formę wypowiedzi ustnej. Uczestnicy odpowiadają na trzy pytania wylosowane z puli 50 pytań. Spośród uczestników po troje uczniów ze szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych z trzema najlepszymi wynikami uzyska tytuł laureata, pozostałe osoby zostaną finalistami konkursu. Zarówno dla laureatów, jak i finalistów przewidziane są nagrody pieniężne.

Patronat nad wydarzeniem objął dziennik „Rzeczpospolita”.

Więcej informacji oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie www.akademia.kirp.pl.

Regulamin Akademii Konkursu Wiedzy o Prawie