Święto Adwokatury w Barcelonie

W dniach 14–16 lutego 2019 r. delegacja przedstawicieli OIRP w Warszawie już po raz trzeci uczestniczyła w obchodach Święta Adwokatury – Festivity of Sant Raiom of Penyafort 2019 – zorganizowanych przez Izbę Adwokacką w Barcelonie – Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB). Izbę warszawską reprezentowała prof. Monika Całkiewicz, wicedziekan Rady OIRP w Warszawie oraz mec. Paulina Kolowca, członek Komisji zagranicznej.

W ramach wydarzenia odbyła się również Międzynarodowa Konferencja Prawna, zorganizowana przy wsparciu FBE – Federacji Adwokatur Europejskich (European Bars Federation), organizacji zrzeszającej ponad 250 izb prawniczych, zarówno lokalnych, jak i krajowych. Spotkanie zostało poświęcone działaniom na rzecz równości płci. Omówiono sytuację kobiet – prawników na rynku pracy, możliwościom ich awansu oraz dyskryminacji kobiet w sferze zawodowej. Konferencję otworzyła Dziekan Izby Adwokackiej w Barcelonie Eugènia Gay oraz Prezydent Federacji Adwokatur w Europie Michele Lucherini.

Jedne z najbardziej wpływowych kobiet prawników – reprezentujące izby oraz organizacje prawnicze z różnych części świata tj. Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii oraz Francji w trakcie swoich wystąpień zwracały uwagę na problematykę dotyczącą standardów równego traktowania kobiet na rynku pracy, konieczności wyrównania niezależności ekonomicznej kobiet oraz eliminowaniu społecznych stereotypów związanych z płcią, a także podjęcia działań mających na celu ułatwianie kobietom godzenia życia zawodowego z życiem rodzinnym.

W dyskusji poruszono również problemy związane z ograniczeniami, jakie stają na drodze kobiet podczas ich kariery zawodowej. Zjawisko nierównego traktowania kobiet i mężczyzn w sferze zawodowej jest jednym z głównym problemów współczesnego rynku pracy. Kobietom trudniej jest awansować na stanowiska kierownicze. Wskazano również, że nierówne traktowanie kobiet zdarza się podczas procesów rekrutacyjnych. Jak wynika z badań, kobiety dysponując takim samym wykształceniem oraz doświadczeniem i będąc na takim samym stanowisku pracy, otrzymują niższe wynagrodzenie. Mimo że prawo zabrania dyskryminacji ze względu na płeć, zjawisko to nadal występuje. Przepisy prawa Unii Europejskiej wyznaczają standardy równego traktowania kobiet i mężczyzn na rynku pracy, które nakładają na państwa członkowskie obowiązek upowszechniania równego statusu kobiet i mężczyzn.

Po części formalnej Delegaci OIRP w Warszawie zostali zaproszeni na uroczystą kolację zorganizowaną dla blisko 1400 osób w Narodowym Instytucie Wychowania Fizycznego w Katalonii (INEFC).

Podczas sobotniego brunchu przedstawiciele izb oraz organizacji zrzeszających prawników dyskutowali na temat mediacji oraz o innych alternatywnych formach rozwiązywania sporów (ADR-Alternative Dispute Resolution). Uczestnicy spotkania poruszali zagadnienia dotyczące roli mediacji jako metody rozwiązywania sporów względem sądownictwa powszechnego. Prawnicy przyznali, że istnieje wiele różnych sposobów pozasądowego rozwiązywania sporów np. mediacja, koncyliacja, negocjacje, arbitraż, jednak wciąż najpopularniejszymi formami są mediacja i arbitraż. W trakcie spotkania prawnicy wymieniali się swoimi doświadczeniami oraz spostrzeżeniami dotyczącymi roli prawa i prawników w mediacji, zastosowania mediacji i innych ADR w sporach prawnych, omówili skutki prawne mediacji, a także zdefiniowali mediacje na podstawie różnych systemów prawnych.

W tegorocznych uroczystościach udział wzięli m.in. członkowie izb i organizacji prawniczych m.in. z Madrytu, Bilbao, Paryża, Amsterdamu, Lizbony, Brukseli, Budapesztu, Sofii, Bukaresztu, Birmingham, Londynu, Drezna, Frankfurtu, Osaki, Tunezji, Djerby, Argentyny, Miami oraz Meksyku.

Udział w międzynarodowej konferencji prawnej jest zawsze okazją do nawiązywania nowych kontaktów oraz podtrzymywania dotychczasowych z przedstawicielami innych izb zagranicznych. Z Adwokacką w Barcelonie, Izba warszawska współpracuje od momentu podpisania Umowy o współpracę w 2015 r.

Delegacja Izby warszawskiej skorzystała z możliwości zaproszenia przedstawicieli izb oraz organizacji prawniczych do udziału w Konferencji Modern Bar Association organizowanej w Warszawie w terminie 13 – 14 czerwca 2019 r. Niewątpliwie będzie to kolejna okazja do budowania relacji zarówno między izbami, jak i członkami izb, promocji miasta oraz samego zawodu radcy prawnego.

Więcej informacji http://www.mbac.oirpwarszawa.pl/