Stołeczni radcowie prawni we współpracy z UNHCR w Polsce

Uchodźcy oraz osoby w procedurze uchodźczej będą teraz mieć ułatwiony dostęp do bezpłatnej pomocy prawnej – dzięki porozumieniu podpisanemu przez UNHCR oraz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie. Porozumienie Radcowskiego Ośrodka Pomocy Pro Bono z przedstawicielstwem UNHCR w Polsce zostało podpisane w środę 8 stycznia 2020 roku zyskując tym samym oficjalny charakter.

Niesienie pomocy tym, którzy zmuszeni są szukać schronienia poza granicami swojej ojczyzny, to nasz obowiązek – powiedział Dziekan Rady OIRP w Warszawie, Włodzimierz Chróścik. To ważne, że radcowie prawni z OIRP w Warszawie będą mogli oficjalnie wspierać prawnie tych, którzy szukają pomocy w naszym kraju. Radcowski Ośrodek Pomocy Pro Bono powstał z myślą o wspieraniu działalności właśnie takich organizacji jak UNHCR, które zwracają się ku najbardziej potrzebującym. Żyjemy w kraju mogącym cieszyć się pokojem. Mam nadzieje, że ostatnie wydarzenia na świecie nie spowodują, że coraz więcej ludzi uciekających przed konfliktami zbrojeniowymi i klęskami klimatycznymi będzie u nas szukać pomocy.

Oprócz doraźnego wsparcia prawnego obcokrajowców potrzebujących pomocy na terenie naszego kraju, porozumienie zakłada również wzmacnianie kompetencji w zakresie prawa azylowego i uchodźczego.

Procedury uchodźcze są skomplikowane i cudzoziemcy wymagają profesjonalnej pomocy, mówi szefowa UNHCR w Polsce Christine Goyer. Tymczasem z powodu braku wsparcia finansowego organizacje pozarządowe nie są w stanie zapewnić jej na odpowiednim poziomie. Liczę na to, że właśnie udało się nam wypełnić tę lukę i że cudzoziemcy będą mieli łatwiejszy dostęp do zawodowych prawników.