Status prawny, legalizacja pobytu i opieka tymczasowa, a także przepisy w sferze pracowniczej, podatkowej i ubezpieczeń społecznych – pomoc prawna uchodźcom

Komisja Doskonalenia Zawodowego i Komisja Zagraniczna i Praw Człowieka OIRP zapraszają na szkolenie  – Status prawny, legalizacja pobytu i opieka tymczasowa, a także przepisy w sferze pracowniczej, podatkowej i ubezpieczeń społecznych – pomoc prawna uchodźcom – zagadnienia podstawowe, które odbędzie się 29 marca br. na platformie e-learningowej EAR w godzinach 17:30 – 20:30.

Podczas szkolenia przedstawione i omówione zostaną najważniejsze zagadnienia dotyczące najbardziej aktualnych zagadnień związanych z udzielaniem pomocy prawnej cudzoziemcom.

Plan szkolenia:

  • Status prawny obywateli Ukrainy przybywających na terytorium RP w związku z działaniami wojennymi – ich podstawowe uprawnienia i obowiązki – r.pr. Adam Chmura
  • Legalizacja pobytu i pracy cudzoziemców (w tym obywateli Ukrainy) przebywających w Polsce przed 24 lutego 2022 r. – r.pr. Adam Chmura
  • Opieka tymczasowa i rodzinna piecza zastępcza dla małoletnich obywateli Ukrainy bez opieki przybywających do Polski w związku z działaniami wojennymi – r.pr. Adam Chmura
  • Zatrudnianie obywateli Ukrainy – „ustawa pomocowa” oraz kodeks pracy – r.pr. Izabela Zawacka
  • Kluczowe kwestie związane z opodatkowaniem obywateli Ukrainy w roku 2022 – doradca podatkowy Krzysztof Hejduk
  • Obowiązki pracodawcy w sferze ubezpieczeń społecznych – r.pr. Mirosław Łabanowski

Za udział w szkoleniu można uzyskać 8 punktów szkoleniowych.

W szkoleniu będzie mógł wziąć udział każdy radca prawny oraz aplikant radcowski po uprzednim zalogowaniu się na platformie EAR.

UWAGA! Nagranie ze szkolenia zostanie zamieszczone na platformie EAR w formie szkolenia  e-learningowego.

Jednocześnie, zachęcamy wszystkich Państwa do aktywnego włączania się w działania pro bono organizowane przez nasz Samorząd i skierowane na pomoc uchodźcom z Ukrainy. Wszystkie chętne osoby zapraszamy do wypełnienia formularza znajdującego sie pod adresem: http://ckpp.pl/ Dziękujemy wszystkim członkom i członkiniom naszego Samorządu uczestniczącym dotychczas w inicjatywach pomocowych.

instrukcja logowania na wykład – uczestnicy OIRP WAW

instrukcja logowania na wykład – uczestnicy z innych izb

Informacji o szkoleniu udziela: Aleksandra Dudek pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 116, e-mail: dudek.a@oirpwarszawa.pl