Spotkanie Skarbników, Głównych Księgowych oraz Sekretarzy okręgowy izb radców prawnych

W dniach 18–19 maja br. w Warszawie spotkali się Skarbnicy oraz Główni Księgowi okręgowych izb radców prawnych. Było to siódme już, cykliczne spotkanie, którego tradycja zapoczątkowana została w Poznaniu w ubiegłej kadencji.

Podczas spotkania wybrane zagadnienia z zakresu rachunkowości oraz rozliczeń podatkowych omówił Pan Jan Mroczkowski, biegły rewident badający m.in. sprawozdanie finansowe OIRP w Warszawie oraz KIRP.

Skarbnicy dokonali przeglądu postanowień Regulaminu działalności finansowej samorządu radców prawnych oraz uzgodnili niezbędne ich zmiany w zakresie regulaminu. Efektem dyskusji będzie propozycja poprawek do treści regulaminu, która zostanie przedstawiona Prezydium KRRP w celu dalszego procedowania.

Poza częścią merytoryczną spotkanie było jak zawsze doskonałą okazją do integracji oraz mniej formalnych dyskusji o różnorodnych zagadnieniach dotyczących funkcjonowania naszego samorządu, a także zaprezentowania Izby warszawskiej koleżankom i kolegom z innych izb.

Równolegle do spotkania Skarbników i Głównych Księgowych odbywało się także spotkanie Sekretarzy Okręgowych Izb Radców Prawnych, podczas którego omówiono wchodzące w życie od dnia 1 czerwca br. zmiany Kodeksu postępowania administracyjnego. Dyskusja dotyczyła również praktyki stosowania przepisów samorządowych m.in. dotyczących zasad prowadzenia list radców prawnych i aplikantów radcowskich, wyznaczania pełnomocników z urzędu czy wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego.