Spotkanie Prezesa KRRP z Dziekanami Rad Okręgowych Izb Radców Prawnych

1 czerwca 2021 odbyło się spotkanie Prezesa KRRP Włodzimierza Chróścika z Dziekanami i Wicedziekanami Rad OIRP. Podczas dyskusji, która odbyła się w trybie zdalnym, podsumowano najważniejsze bieżące zagadnienia wymagającej ścisłej współpracy władz na szczeblu krajowym z władzami izb okręgowych.

Prezes Rady KRRP zrelacjonował najważniejsze projekty, nad którymi obecnie pracuje KIRP i zaproponował obszary współdziałania i współdecydowania z Izbami okręgowymi. Dyskutowano przede wszystkim na temat planowanego wdrożenia systemu wspierającego działanie samorządowego pionu dyscyplinarnego, zarówno na poziomie krajowym, jak i okręgowym. Sporo uwagi poświęcono również kwestii ujednolicenia przepisów systemu przeprowadzania wizytacji w instytucjach publicznych. Ponadto omówiono status prac związanych z pracami remontowymi nowej siedziby KIRP oraz otwarto dyskusję na temat obchodów jubileuszu 40-lecia samorządu radców prawnych, przypadającego na rok 2022.

Ustalono, że kolejne spotkania robocze w tym gronie będą odbywały się regularnie co kilka tygodni

Źródło: Krajowa Izba Radców Prawnych w Warszawie