Spotkanie noworoczne z prawnikami zagranicznymi

W środę, 10 stycznia br., odbyło się coroczne spotkanie z prawnikami zagranicznymi wpisanymi na listę prawników zagranicznych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie.

W spotkaniu zorganizowanym przez Komisję Zagraniczną Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie udział wzięło kilkudziesięciu zaproszonych gości, a także przedstawiciele Komisji Zagranicznej Izby warszawskiej. Uroczystego powitania dokonał Piotr Wieczorkiewicz, Przewodniczący Komisji Zagranicznej. Przewodniczący złożył zebranym życzenia i wzniósł noworoczny toast.
Prawnicy zagraniczni, którzy wzięli udział w uroczystości, przyjechali do Polski m.in. z takich krajów, jak: Szwecja, Hiszpania, Holandia, Wielka Brytania, Niemcy, Włochy, a nawet Stany Zjednoczone.
Spotkanie było okazją do podtrzymania kontaktów wymiany opinii i doświadczeń oraz zachęcało prawników zagranicznych do zaangażowania się na różnych polach w działalność zagraniczną Izby warszawskiej.